Update

Project-update bij Lokale Turn Club Amsterdam: de bijeenkomsten

Geplaatst op 8 juni 2021, 12:54 uur

Korte impressie Kick-off 30 mei

Op een zonnige zondag eind mei vond de eerste kick-off van Turn Club Amsterdam plaats. Een lokale club van drie enthousiaste initiatiefnemers die hun lokale netwerk willen uitbreiden met gelijkgestemden. Samen met onderzoeker en community developer Luna Smit zijn zij maanden bezig geweest om na te denken over waar zij een gemeenschappelijke urgentie voelen om een lokale club op te richten. Na al dat denken wilden zij vooral heel graag gaan doen!

Met een opkomst van tien deelnemers was de eerste kick-off op de turnzolder meer dan geslaagd. Naast de deelnemers waren Anne (community coördinator) en Merlijn (oprichter) namens The Turn Club aanwezig om de bijeenkomst te ondersteunen. Na de check-in werd al vrij snel duidelijk dat er een gedeelde urgentie werd ervaren in het gebrek aan verbinding in de stad. Verder gaven deelnemers aan vooral nieuwsgierig te zijn naar deze middag en wat voor rol zij in een lokale club zouden kunnen gaan spelen.

Vervolgens heeft turnado Ben Hekkema Luna en Merlijn geïnterviewd over de rol van de landelijke Turn Club en om eerder opgedane ervaringen rondom lokale clubs inzichtelijk te maken. Een van de belangrijkste leermomenten van zowel Luna als Merlijn is dat het oprichten van een lokale club niet iets is wat je ‘even’ doet. Het vergt tijd, aandacht, energie en commitment. Er zijn veel welwillende kunstenaars die aangeven behoefte te hebben aan collectieve creatie en sociale actie, maar hier vervolgens geen stappen toe kunnen, willen of durven te zetten. Oftewel, het is van belang dat er aan de start van een lokale club een aantal kartrekkers durven op te staan en dat er door ieder deelnemend lid aan de start wordt nagedacht over welke (actieve) rol hij/zij zou kunnen innemen in de club.

Na dit interview heeft turnado Naqiba Bergefurt een moment van bezinning geïntroduceerd, waarin de deelnemers een paar minuten met hun ogen dicht tot zichzelf zijn gekomen. Deze korte meditatie heeft geleid tot een journal moment waarin de deelnemers bij zichzelf te raden zijn gegaan vanuit de vraag: wat wil ik uit deze bijeenkomst halen? Door dit individueel op te schrijven zijn de deelnemers (hopelijk) dichter bij de kern van hun eerder genoemde urgentie gekomen. Door hier niet alleen over te praten maar dit ook op papier neer te zetten.

Na een korte pauze heeft turnado Nina de ‘art of hosting’ geïntroduceerd, waarin deelnemers werden verdeeld over drie tafels en via korte brainstormsessies de verdieping hebben opgezocht met elkaar vanuit de vragen: met welke ideeën zou jij aan de slag willen gaan binnen dit platform, wat mis je nog in het veld en waar voel jij de urgentie? Om zo veel mogelijk kennis te maken met elkaar zijn de leden halverwege de sessies onderling van tafels gewisseld. De resultaten zijn zeer divers:

    Vertrouwen in collectieve creatie
    Kleinschalig handelen & mondiaal denken (think global, act local)
    Moeite om anders te zijn
    Diep van binnen willen we allemaal hetzelfde
    Compassie & empathie (handig voor diepgaande verbinding)
    Betaalde activiteiten vanuit The Turn Club (professionalisering)
    Bundeling denktank & netwerkfunctie
    Wat & hoe: creatieve processen en professionele kennis inzetten voor concrete plannen
    Normen en waarden vanuit verschillende invalshoeken benaderen
    Concreet aan de slag met een gemeenschappelijk doen & stoppen met praten
    Doelgroep: kinderen op scholen (PO/VO)
    Thema’s: filosofie, stilte meditatie, sociale vaardigheden, mentale gezondheid
    Gehoord en gezien worden
    Kwetsbaar durven zijn
    Diversiteit vieren en aanmoedigen
    Waarden: Lef, moed, zacht zijn, respect, liefde, spelen, humor

Op basis van deze resultaten kreeg ieder individueel vijf kaartjes om woorden op te schrijven die voor hem/haar meest relevant of waardevol zijn geweest. Na een dubbele brainstormsessie met wisseling van groepjes, was er ruimte voor een teken opdracht, om even los te komen van het denken en praten door gewoon maar te doen. De tijd ging helaas sneller dan verwacht, en de middag eindigde in een harvesting: het gezamenlijk ophalen van de behaalde resultaten en inzichten. De brainstorm resultaten werden opgehangen en de groep kwam als collectief weer bij elkaar. In het midden lag een ronde tafel die centraal stond voor ‘het nu’ en de cirkel daarbuiten stond centraal voor ‘de toekomst’. Iedereen kreeg de opdracht om zijn/haar kaartjes in de cirkels neer te leggen op basis van een directe urgentie en een waar in de toekomst aan gewerkt kan worden (op de lange termijn). Verder kregen zij de ruimte om voor zichzelf te formuleren wat voor rol zij kunnen/willen innemen in een lokale club, en deze vervolgens ergens in de cirkels te plaatsen. Een van de belangrijkste inzichten is geweest dat alle deelnemers een collectieve urgentie voelen om krachten te bundelen op lokaal niveau. 

Na de harvesting was er ruimte voor een collectieve afronding, waarin het enthousiasme sterk aanwezig was. Er werd benoemd dat men zin had om verder aan de slag te gaan met elkaar en dat de middag zeer positief werd ervaren door de kennismaking met gelijkgestemden via laagdrempelige uitwisseling. Een kritische noot die wel naar voren kwam (en zeker wordt meegenomen) is dat er nog niet direct concrete handvatten zijn aangereikt en dat er meer creativiteit vanuit de kunstenaarsmindset kon worden ingebracht.
Toch heeft de middag over het algemeen veel opgeleverd, waaronder een sterke behoefte om door te pakken en zin in een volgende bijeenkomst! Kortom, een zeer geslaagde kick-off waarin een eerste zaadje voor een lokale club is geplant. Nu nog oogsten!

Illustration
De resultaten opgehaald uit de harvesting: waar voelen de turnado's een urgentie, verdeeld over 'het nu' en 'de toekomst'