Update

Project-update bij Lokale Turn Club Amsterdam: de bijeenkomsten

Geplaatst op 15 september 2021, 21:50 uur
Project volgens planning

Verslag Turnados Amsterdam 4 september 2021 


Aanwezig: Nina Boas, Ben Hekkema, Bram  Vreeswijk , Lego Lima, Arlette van Laar, Thecla Groot Koerkamp,

Locatie: Wenckebachweg 144. ( een broedplaats in een antikraak-gebouw met tal van kunstenaars)


13.30 Inloop met koffie, thee en stroopwafels

14.00  Ben trapt af en vertelt iets over De Turnclub. Dit vooral voor nieuwkomer Bram. De rest is al eerder geweest op de kick off bijeenkomst in Amsterdam op de Turn Zolder aan de Nieuwe Herengracht. De opkomst is niet heel groot. Wellicht komt dit door het afgelegen onbekende adres, de uitnodiging vanuit een privé persoon ipv vanuit de turnclub of gewoon vanwege het mooie weer. Maar we starten met de intentie dat het gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit.

14.10  We starten met een kennismakingsrondje. Wie ben je en wat doe je?

14..20 Hoe zit je in je energie? ( Van 0-5) Iedereen lijkt behoorlijk hoog in de energie te zitten. 

14.25 We delen allemaal 1 bijzondere foto uit de afgelopen zomer met elkaar en vertellen iets over dit specifieke moment. Dit levert een bijzonder leuke ronde op die duidelijk maakt dat onze kunstenaars mindset in veel gevallen juist niet op vakantie was. 

14.35 Arlette en Nina presenteren de Botanic Circus installatie. We starten met een zelf geplukt kopje kruidenthee uit een verrijdbare bakfiets boordevol met de lekkerste kruidenplanten. Mooie theekopjes en theezakjes die je zelf kunt vullen en krukjes rond de bakfiets  geven het geheel een verzorgde indruk die uitnodigt tot allerlei gesprekjes over gezondheid, kruiden, onkruid en dergelijke. Overige onderdelen van de Botanic Circus Installatie zijn een een-persoons-zweethutje/jurk waar je met je hoofd uitsteekt en een frame waar planten in kunnen  hangen. Iemand kan in het frame staan, omringd door groen en meditatieve muziek op een koptelefoon kan je in een bepaalde staat van zijn brengen. De installatie is in te huren op festivals, in parken, op bedrijven en ministeries, op symposia en op stations etc.  De reacties waren zeer positief. 

15.00 Dan vertrekken we met Ben op de filosofische wandeling in de omgeving. Ben heeft voor ieder tweetal ( wat elkaar nog niet kent) een mooi vormgegeven en gevouwen papier. Om de zoveel tijd mag je het blad verder uitvouwen en vind je een nieuwe vraag waar je op de rest van de wandeling met jouw tweetal over kunt filosoferen. De vragen gaan over de plaats van kunst in de maatschappij, waarvoor en waartoe dit dient, wat het je brengt. 

Het is prachtig weer en het levert mooie gesprekken op. 

16.00 Als we terugkeren bij de Wenkebachweg praten we hierover kort na.

16.15: We besluiten de dag met de vraag wat je graag wilt van de Turnclub Amsterdam in oprichting. Dit levert, onder genot van hapje en drankje,  de volgende punten op:

Financiën.Hoe kunnen we samen geldpotjes bereiken voor onze kunstinitiatieven?
Het zou goed zijn om een overzicht te hebben van organisaties waar we een beroep op kunnen doen ( b.v. St. Doen, AFK, Buurtinitiatieven e.d.) Hoe zit het met de kosten en de aanloopkosten. Wanneer kun je ter plekke een bijdrage vragen aan het publiek? Kunnen we mensen uitnodigen die ons hier iets meer over kunnen vertellen?


Hoe kunnen we onze economie ter discussie stellen middels kunst? We hebben een mooi gesprek over de frictie tussen kunst en maatschappij. Hoe stel je de ‘waarde’ van iets centraal. Economie vaart wel bij anonimiteit en samendelen vaart juist goed op collectiviteit. ( b.v. broodfondsen e.d.) Bram (expert)neemt zich voor om een lezing te houden over dit thema. Hoe kunnen we de waarde van kunst verbreden in algemene zin. 

Samenwerking
Welke events zijn er al en hoe kunnen we dat combineren met andere events? M.a.w. Hoe kunnen we elkaar versterken. B.v. de Botanic Circus in de Amstelpassage waar Lego actief is met kunst. 


B.v. de openbare balletles van Ben op het Da Costaplein op 10 oktober. Mooi om dat te combineren met een bijeenkomst van de Turnados Amsterdam. Ben gaat informeren of het mogelijk is om daar ruimte voor te organiseren binnen. 


Onzichtbaar theater over klimaatverandering
Thecla is van plan om onzichtbaar theater te organiseren over klimaatverandering op   station Schiphol waar veel mensen lopen die naar het vliegveld gaan of daarvandaan komen. De overige aanwezigen reageren enthousiast en willen graag een bijdrage leveren. Verder denkt Thecla na over een les in technieken van het Theater van de Onderdrukten voor de Amsterdamse turnclub op de Turnzolder: standbeeldentheater en krantentheater ( of een nieuwe techniek met klimaatopstellingen) over klimaatverandering. Eerst gaat ze een stuk schrijven en delen. 


Duidelijkheid over wat we van het centrale Turnclub- organisatie kunnen verwachten en zij van ons. 
Bv. agenda delen, Vaste lokatie(turnzolder), website, huisstijl, aanloopkosten, e.d. Anne Stoop gaat binnenkort met ons om de tafel om hier meer duidelijkheid over te geven. PS Merlijn geeft een informatief filmpje met adviezen voor de lokale turnados voor 27 september: (vrij vertaald:) vast tijdstip, vaste dag, 1 x per maand, eten en drinken, vaste opbouw, gebruik van huisstijl maken, altijd een bepaald verhaal of vraag centraal en altijd iets van kunst op het programma, evt. gebruik maken van blauwdrukken van de centrale turncluborganisatie, organiseer het samen met minimaal 3 mensen en verdeel de taken ( financien, practisch, inhoudelijk)


17.00: Evaluatie.

We sluiten de dag af met een positief evaluatierondje. We zijn blij dat we vandaag voor kwaliteit zijn gegaan ipv voor kwantiteit. We ruimen samen op.