Update

Project-update bij Incheck voor initiatiefnemers

Geplaatst op 24 december 2021, 14:11 uur
Project volgens planning

Project update Initiatiefnemers #3 - 13/12/2021

Organisatoren: Anne Stoop & Luna Smit
Deelnemers: Peter & Barry (Borgercompagnie), Peter (Utrecht), Thecla (Amsterdam), Anne (Friesland), Rita (Den Haag), Iris (werkgroep kunst & zorg)

Op maandag 13 december 2021 heeft de derde bijeenkomst voor initiatiefnemers van lokale Turn Clubs en werkgroepen plaatsgevonden via zoom. Het thema van de bijeenkomst was verbinding in een tijd van afstand: hoe gaan initiatiefnemers om met de aanhoudende corona maatregelen met betrekking tot het oprichten van een Lokale Turn Club of werkgroep? In een anderhalf uur durend programma hebben de initiatiefnemers hier met elkaar over gesproken. De samenkomst heeft geresulteerd in een uitwisseling van kennis, inzichten en ervaring. 

In het eerste half uur is er tijd en ruimte gecreëerd voor alle deelnemers om een beeld te schetsen van waar zij de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest. In deze incheck is onder ander naar voren gekomen dat het aanpassingsvermogen van initiatiefnemers rondom de toenemende coronamaatregelen flink op de proef is en wordt gesteld. Toch blijven de initiatiefnemers actief bezig met het oprichten van hun lokale club of werkgroep vanuit een intrinsieke drive, daadkracht en flexibiliteit. Zo is in de introductie naar voren gekomen dat vrijwel alle initiatiefnemers nieuwe bijeenkomsten op de planning hebben staan en dat het hoofdstuk ‘fysiek of online samenkomen’ geen obstakel vormt voor hen om door te gaan. Daarnaast is er tijdens voorgaande bijeenkomsten sprake geweest van een relatief lage opkomst. Desondanks een eerste gevoel van teleurstelling hebben de initiatiefnemers hun focus rondom activiteiten en bijeenkomsten verschoven van kwantiteit naar kwaliteit.  

Na een uitgebreide check in zijn de initiatiefnemers verdeeld over twee break out rooms met elkaar de diepte in gedoken aan de hand van metaforen. Per groep is er een probleem, situatie of vraagstuk van een van hen uitgekozen om te bespreken en vervolgens om te toveren tot metaforen. Er is gekozen voor het gebruik van metaforen omdat deze vaak nieuwe en andere invalshoeken met zich meebrengen. Ze zijn daarmee een goed in te zetten als middel om te reflecteren. Via de gecreëerde beelden die bij de initiatiefnemers zijn opkomen zijn er verschillende benaderingen zichtbaar geworden die op het besproken vraagstuk toepasbaar zijn. 

Een vraag die in een van de break out rooms centraal kwam te staan is: waar zit de meerwaarde van The Turn Club? Een metafoor die als antwoord op deze vraag naar voren kwam was een schelp. Een schelp waarin je kunt luisteren naar de zee. De stem van de natuur en een veilig huis voor gesprek over een mooiere wereld vanuit de kunstenaarsmindset benaderd. 

Na deze opdracht is iedereen weer bij elkaar teruggekomen en zijn de opbrengsten, inzichten, overeenkomsten en verschillen met elkaar gedeeld. Een mooi inzicht dat in een van de break out rooms naar voren kwam met betrekking tot het creëren van verbondenheid is dat het niet moet gaat over consumeren (activiteiten uitvoeren puur om het uitvoeren) maar dat er gehandeld wordt vanuit een ecologische, duurzame invalshoek die zich richt op het verbeteren van de samenleving. Door datgene waarmee we ons geconfronteerd voelen mooier te maken. 

In de check out is naar voren gekomen dat iedere lokale club of werkgroep op een hele eigen manier invulling geeft aan de meerwaarde van bijeenkomsten/activiteiten. De vraag waar de meerwaarde van een Turn Club zit is dan ook voor iedereen verschillend. De betrokkenheid en diversiteit aan invullingen van lokale clubs en werkgroepen zorgt voor een enorme schat aan rijkdom en kennis. De metaforen hebben hieraan bijgedragen door vanuit een nieuw perspectief naar de aanwezige vraagstukken te kijken. 

Deel dit: