Aanbod

ART based INNOVATION

Illustration

Kijk, denk en werk als een kunstenaar
Kunstenaars hebben 9 eigenschappen die maken dat zij net anders kijken, denken en werken dan de meeste van ons. JAS artstudio brengt dit kunstenaarsdenken naar het bedrijfsleven en de overheid met haar ART based INNOVATION methodiek. Dit is een methodiek waarbij kunst en kunstenaarseigenschappen ingezet worden bij organisaties om hen te inspireren eens radicaal anders naar organisatievraagstukken en innovatie te kijken. Door vanuit een ander perspectief te kijken, groeit het creatieve vermogen en krijgen organisaties nieuwe, frisse ideeën en inspiratie voor toepassingen, innovaties of verdienmodellen.

Voor wie is het?
Voor bedrijven, (semi)overheidsinstellingen en ondernemers die zichzelf willen blijven verbeteren en willen blijven leren. Die zich realiseren dat de oude manier van denken niet altijd meer oplossingen biedt. Die maatschappelijk ondernemen een boost willen geven, meer impact willen maken of vragen hebben als bijvoorbeeld:

•hoe kan ik meer duurzaam ondernemen?
•hoe kom ik tot product- of dienstinnovatie?
•hoe vernieuw ik mijn processen of organiseer ik mijn bedrijfsonderdeel op een andere manier?
•hoe kan ik maatschappelijk innoveren?
•hoe creëer ik binnen mijn organisatie een innovatieve mindset?
•hoe zorg ik dat binnen mijn organisatie naar onze kernwaarden gehandeld en gewerkt wordt? 

Hoe werkt het?
ART based INNOVATION is een op maat gemaakt programma: 
1. Organisatiechallenge staat centraal:
Het programma bestaat uit een of meerdere workshops.  Het organisatievraagstuk staat daarin altijd centraal: de inhoud van het programma wordt daarop afgestemd. Een team van medewerkers gaat aan de slag met kunst en met dié kunstenaarseigenschappen die voor de vraag het meest waardevol zijn. ​
2. Kennis maken met de kunstenaarseigenschappen: Je maakt als team kennis met de kunstenaarseigenschappen aan de hand van voorbeelden: welke kunstenaars hebben die eigenschap en hoe uit zich dat in hun werk? 
3. Oefenen, leren, reflecteren, innoveren:  aan de hand van opdrachten en groepsdiscussies wordt geoefend in het zelf inzetten van die eigenschappen voor het vraagstuk. Ook deelt het team, aan de hand van kunst, beelden met elkaar en gaan ze het gesprek aan. Je observeert kunstwerken en vertaalt de inzichten daaruit terug naar je vraagstuk. Of je maakt samen een kunstwerk. Zo doorleef je je vraag op een andere manier en proef je de eerste opbrengst van welke verrassende ideeën en oplossingen deze andere manier van kijken en denken voor jouw vraag kan geven.

ART based INNOVATION kan ook heel goed ingezet worden als onderdeel van een breder ART programma (rondom een organisatiechallenge of maatschappelijk vraagstuk) met verschillende kunstinterventies en/of samenwerkingen met kunstenaars. Juist die mix kan de impact van de inzet van kunst bij vraagstukken versterken.

Reactie van een deelnemer:

‘ Je werkt aan je eigen skills en leert heel anders kijken en denken. Verrassend wat er gebeurt met je brein en hoe je door gebruik van kunst heel andere invalshoeken voor je vraagstuk ziet. De nieuwe competenties die ik nu ontwikkel, kan ik in de toekomst breed inzetten bij allerlei vragen.’

Meer weten?
Ben jij of ken jij die organisatie die de kunstenaarsmindset zelf wel eens wil inzetten voor haar vraagstukken? En wil je meer weten? Neem dan even contact op, ik vertel je er graag meer over!
Janine van Iperen
jas@jasartstudio.nl
06 53 39 69 96

 

 

Illustration
 
Geplaatst op 5 december 2022, 10:59 uur
Deel dit: