background

The Turn Club is een beweging voor kunstenaars, veranderaars en praktisch idealisten die, ondanks hun eigenzinnigheid, krachten bundelen en elkaar helpen bij het redden van de wereld.

Wij brengen een frisse blik, doorbreken vaste patronen en zetten onze verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en vindingrijkheid in voor een samenleving waarin idealen de ruimte krijgen.

Door niet op eilandjes te werken, maar kennis en ervaring te delen, bundelen we onze krachten.
Door niet verlegen te zijn, maar onze idealen uit te spreken, maken we een nieuw geluid hoorbaar.
Door anderen actief te betrekken bij onze plannen, scheppen we nieuwe relaties.

Ieder is uniek, maar samen vormen we een groter geheel.

Zo ontstaat er adem om te leven en te groeien.

Zo maken wij het verschil.

Waarom dit platform?

Dit platform is ontstaan vanuit de behoefte naar meer verbinding tussen The Turn Club leden onderling.
We brengen via deze weg nu vraag en aanbod van onze leden in kaart om deze vervolgens te kunnen delen met onze achterban. Deze community site is een plek -in aanbouw- waar we nieuwe samenwerkingen ontdekken en vormen tussen leden maar ook met organisaties van buitenaf!