Activiteit

Campfire Session: What Art Can Do for the Climate

woensdag 18 november 2020   |   20:00 - 21:30 uur   |   Online

What Art Can Do pleit voor de rol van de kunsten, kunstenaars en de kunstenaarsmindset in de grote uitdagingen van deze tijd. Het platform wil de wereld laten zien dat kunst een rol speelt bij het bereiken van klimaatrechtvaardigheid, het stimuleren van klimaatactie en het aanpakken van klimaatverandering. Dat kan alleen door verder te kijken dan het dominante (blanke, westerse) verhaal in de kunstwereld. Vertrekkend van de vraag wat kunst kan doen voor het klimaat, willen we in deze sessie kunstprojecten, praktijken en benaderingen uit het Zuiden en inheemse en minderheidsgemeenschappen wereldwijd samenbrengen.

De sessie heeft twee doelstellingen:

1) Het verzamelen en uitwisselen van succesvolle klimaatgerelateerde kunstprojecten, en

2) een meer fundamentele opbouw van een lijst van aanbevelingen en best practices om kunst te laten werken voor het klimaat.

De sessie is bedoeld voor culturele professionals, kunstenaars, kunstliefhebbers en iedereen die gelooft dat kunst een grotere rol zou moeten spelen heeft bij het aanpakken van de klimaatcrisis. Het wordt gefaciliteerd door componist en activist Merlijn Twaalfhoven en cultureel vernieuwer Jasper Visser. De kampvuursessie is een informele workshop die uitnodigt tot perspectieven en verhalen van alle betrokkenen.

meld je hier aan 


What Art Can Do is a champion for the role of the arts, artists, and an artist mindset in the significant challenges of our time. The platform aims to show the world that art plays a role in achieving climate justice, encouraging climate action, and addressing climate change. It can only do so by looking beyond the dominant (white, Western) narrative in the art world. Starting from the question what art can do for the climate, in this session we want to bring together art projects, practices, and approaches from the Global South and indigenous and minority communities worldwide.

The session has two objectives:

1) Gather and exchange successful climate-related art projects, and

2) more fundamentally build a list of recommendations and best practices to make art work for the climate.

The session is aimed at cultural professionals, artists, art enthusiasts, and everyone who believes that art has a greater role to play in addressing the climate crisis. It will be facilitated by composer and activist Merlijn Twaalfhoven and cultural innovator Jasper Visser. The campfire session is an informal workshop that invites perspectives and stories of all involved.

Register here

Kosten
Gratis
Datum  wo 18 november 2020
Locatie
Online
Aanmelden
Aanmelding vooraf noodzakelijk