Activiteit

Op zoek naar Meerstemmigheid | Online seminar met Monique Bussmann e.a.

woensdag 27 januari 2021   |   16:30 - 18:00 uur   |   Online Seminar

In muziek komen wetenschap, kunst en samenleving samen.
Met Monique Bussmann, Alexander Plooij en Merlijn Twaalfhoven

Meerstemmigheid.

Dat is de muzikale kunst van samenklank.

Als je componeert (Latijn compōnere ‘samenstellen’) komen kleuren, stemmen, melodieën in muziek samen tot een geordend weefsel. 


En dit is wat wij, Turnado’s in de wereld doen.

Wij zijn geen organisatie met een specialisme, een afgebakende doelgroep of focus. We componeren door verbanden te zien, achter de oppervlakte een verhaal te horen, en ons een nieuwe samenklank voor te stellen, die we vervolgens ook daadwerkelijk in de wereld willen laten klinken.

Maar muziek is meer dan een metafoor. Het is een fysieke experimenteerruimte die toegang geeft tot ons brein, ons gedrag, ons wezen.

In muziek komen wetenschap, kunst en samenleving samen.

Hoe dat werkt in de praktijk, kun je woensdag 27 januari om 16:30 uur horen tijdens ons online-seminar Op zoek naar Meerstemmigheid.

Monique Bussmann is onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie). Zij promoveerde in 2017 aan de Universiteit voor Humanistiek op het proefschrift 'Hoorspel' over de menswaardigheid van het werk in de ouderenzorg.

Tijdens het onderzoek maakte zij gebruik van werkvormen waarin persoonlijke verhalen van zorgmedewerkers centraal staan.. en van muziek. Ze ontdekte hoe verhalende en muzikale werkvormen bij kunnen dragen aan meer begrip van HRM-medewerkers voor zorgmedewerkers.

"Hoewel de menswaardigheid van de ouderenzorg tegenwoordig heel wat maatschappelijke aandacht krijgt, gaat deze primair uit naar de ouderen. Mijn studie richt zich uitdrukkelijk op de zorgverleners: op de menswaardigheid van het werk in de ouderenzorg en het Human Resource Management in deze sector. Als onderzoeker heb ik bij ouderenzorgorganisatie Laurens 'gespeeld' met een HRM-praktijk gebaseerd op meerstemmigheid, in de betekenis van diversiteit (harmonie), veranderlijkheid (melodie) en dialoog (performance). Ik geloof dat ook zorg- en onderwijsrelaties aan meer meerstemmigheid toe zijn."

Op 27 januari deelt zij met ons de nieuwe onderzoeksvraag die haar bezighoudt, waarvoor ze een aanvraag voor een postdocbeurs aan het schrijven is en waarvoor ze samenwerkingspartners en casussen zoekt: 

"Kunnen musici en musical encounters in de gezondheidszorg bijdragen aan meer ervaringen van relationele gelijkwaardigheid?"

Ze denkt hierbij zowel aan relaties tussen zorgvragers en zorgverleners, als aan relaties tussen zorgverleners onderling en relaties op organisatieniveau.

Ze hoopt inzicht te krijgen in wat er precies met mensen (relaties) gebeurt als je muziek bewust inzet voor verbindende ervaringen, met name in een niet-therapeutische context, dus waar muzikale werkvormen niet gebruikelijk zijn (zoals wetenschap en organisatie).


Alexander Plooij (1964) werkte na zijn conservatoriumstudie als musicus, als manager binnen de internationale muziekindustrie en directeur van een muziekschool. Hij schreef samen met medisch fysicus, neuropsycholoog en operazanger Drs. Kees Blase het artikel: 

Neurobiologie van gevoelens van veiligheid – samenhang met adem, muziek en hartritme

"Hoe kunnen we het gevoel van veiligheid optimaliseren? Niet door rigide controle, maar door het luisteren naar lichaamssignalen (op basis van neurobiologie) en door trainen, om deze gevoelens en ervaringen te integreren."


Geef je hier op voor het online-seminar Op zoek naar Meerstemmigheid.

Locatie
Online Seminar
Aanmelden
Aanmelding vooraf noodzakelijk