Activiteit

State of Sustainability - cultuur en klimaat

donderdag 27 oktober 2022 , 15:00 - 17:00 uur
Illustration

State of Sustainability: Welke rol kan de cultuursector spelen om de klimaatcrisis aan te pakken? 
Met elk alarmerend nieuwsbericht wordt de urgentie van de klimaatcrisis en de noodzaak om te verduurzamen duidelijker. Zo ook voor de cultuursector. Eerder bleek de motivatie om hier werk van te maken hoog, maar in de uitvoering bleven echt grote stappen in de sector uit. Hoe staat het er nu voor? Welke rol kan de cultuursector spelen om de klimaatcrisis aan te pakken? 

De Boekmanstichting en Bureau 8080 presenteren de ‘State of Sustainability’ voor alle cultuurprofessionals: directeuren, programmeurs, creatieve makers, financiers en beleidsmakers (die toe zijn aan ambitieus klimaatbeleid). En voor iedereen die hierin met de cultuursector samen wil werken! 

Durft de kunst- en cultuursector te kiezen voor radicale verandering? Met deze prikkelende vraag opent Fossil Free Culture het programma. 

Daarna volgt de presentatie van het nieuwste onderzoek van de Boekmanstichting en Bureau 8080 naar duurzaamheid in de cultuursector en gaan we daarover in gesprek. De afgelopen twee jaar stonden in het teken van de coronacrisis, nu vraagt de huidige staat van het klimaat om effectief daarmee aan de slag te gaan. Hoe staat het ervoor? Waar loopt de sector tegenaan? Welke kansen zijn er? 

In het tweede deel na de pause gaan we in werksessies uiteen en buigen we ons over concrete vraagstukken: Hoe kunnen grotere stappen zetten in het verkleinen van de ecologische voetafdruk? Moet er een culturele klimaatcode komen? Kunnen cultuursector en wetenschap nauwer samenwerken? Welke rol ligt er voor beleidsmakers? En wat is de verantwoordelijkheid van financiers? En hoe verhouden artistieke kwaliteit en maatschappelijke impact zich tot elkaar? 

Moderator Eveline van Rijswijk verzamelt de belangrijkste inzichten van de verschillende werksessies. Met als resultaat: een concrete actielijst voor de belangrijkste stakeholders uit de sector om direct mee aan de slag te gaan. 

Aanmelden
Voor een gebalanceerde en geïnformeerde verhouding organiseren we dit programma op uitnodiging. Mag jouw bijdrage daar niet bij ontbreken? Meld je dan aan via deze link 

State of Sustainability | Jonas Staal | 19.00 
Om 19.00 uur schetst kunstenaar Jonas Staal in de ‘State of Sustainability’ zijn visie op de rol van de kunsten in de klimaatcrisis. 

Deze activiteit is onderdeel van het festival We Are Warming Up

Locatie
Galerij, Tolhuistuin, IJpromenade 2, Amsterdam
omschrijving doelgroep Alle cultuurprofessionals: directeuren, programmeurs, creatieve makers, financiers en beleidsmakers (die toe zijn aan ambitieus klimaatbeleid). En voor iedereen die hierin met de cultuursector samen wil werken!
Deel dit: