Activiteit

Het Filosofisch Diner: Oude en nieuwe ongelijkheid

woensdag 5 april 2023 , 19:00 - 22:00 uur
Illustration

Sinds halverwege de vorige eeuw is er veel aan gedaan om gelijke kansen te creëren voor alle Nederlanders. Goede en toegankelijke scholing voor allen moest sociale mobiliteit bevorderen. Maar alle goede bedoelingen ten spijt heeft dat voor een nieuwe ongelijkheid gezorgd, die bijzonder hardnekkig is. In een samenleving waar opleiding doorslaggevend is, sta je als vanzelf achter wanneer je geen goede diploma’s behaalt.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En wat te doen als betere scholing niet tot betere kansen voor iedereen leidt? Zijn er dan andere oplossingen mogelijk? Tijdens Het Filosofisch Diner verklaart Kees Vuyk de nieuwe ongelijkheid en zoekt naar manieren om haar te bestrijden.

Kees Vuyk werkte tot voor kort als hoofddocent Kunstbeleid en -management aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Met Oude en nieuwe ongelijkheid won hij de Socratesbeker in 2018.

Ike Krijnen is dichter, stem, plaatjestolk. Hij neemt je mee naar werelden die ons allen onbekend zijn, houdt je hand stevig beet, bijt zich vast in de stof. Zijn passie voor verbeelding liegt er niet om...

Het Filosofisch Diner biedt verdieping op actuele kwesties. Tijdens het eten ga je in gesprek met je tafelgenoten. Zo leer je nieuwe mensen kennen, terwijl je blik op een specifieke vraag wordt verbreed of verdiept. Die wordt ingeleid door een deskundige spreker, die daarmee vragen opwerpt om tijdens het eten te bespreken. Bovendien eindigt het diner altijd met poëzie, spoken word of muziek, om uitdrukking te geven aan wat je minder goed in alledaagse woorden kunt vangen.

Kosten toelichting
€39,50
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: