Activiteit

Tentoonstelling Guiding Lights

wo 17 mei 2023 - wo 31 mei 2023 , 8:30 - 19:00 uur
Illustration

Hoe een creatieve workshop een positieve bijdrage kan zijn voor kinderen met een ouder in detentie.

17 t/m 31 mei                                      Atrium City Hall, Den Haag

https://atriumcityhall.nl/agenda/tentoonstelling-guiding-lights/

Op woensdag 17 mei om 17:00 wordt de tentoonstelling geopend. Jeugprofessionals en andere geïntreseerden zijn van harte welkom!

Tijdens de opening krijgt u meer informatie over het project Guiding Lights, de beoogde impact, de visie en samenwerkende partners.

We sluiten gezamenlijk om 18:00 het openingsevent af met een panelgesprek waarbij K I N D en Exodus met de bezoekers in gesprek gaan over hun ervaringen en opgedane inzichten aan de hand van de tentoonstelling en gegeven informatie. Jeugdzorgprofessionals en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Guiding Lights laat zien hoe creatieve workshops op lange termijn positief kunnen bijdragen aan het sociaal-maatschappelijk welzijn van kinderen met een ouder in detentie.

De projectleiders van Guiding lights zijn Rosa en Mienke, master Kunsteducatie studenten aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Maak een connectie via linkedin https://www.linkedin.com/posts/rosa-limburg-a358002a_tentoonstelling-workshop-creatief-activity-7057788914677207041-OqL8?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

 

Opdrachtgever project Guiding Lights

https://expertisecentrumkind.nl/  

https://www.exodus.nl/

 

Fondsen die het project Guiding Lights steunen zijn Haëlla Stichting, ProJuventute - fonds voor jeugdhulp, Fonds welzijnswerk - actief in jeugdwelzijn

Kosten
Gratis

Gestart op wo 17 mei 2023. Beëindigd wo 31 mei 2023

Meld je aan
Deel dit: