Activiteit

Special: Wat de kunstenaar kan doen

dinsdag 30 mei 2023 , 20:00 uur
Illustration

De afgelopen jaren hebben kunstenaars een grotere rol gekregen bij maatschappelijke vraagstukken. Het kabinet heeft bijvoorbeeld een pilotprogramma genaamd ‘Ontwerpende Aanpak’ gelanceerd, waarvoor de komende 3 jaar maar liefst 9 miljoen beschikbaar is gesteld. Dat is een flinke blijk van waardering voor kunstenaars, maar wat betekent deze erkenning eigenlijk in een tijd waarin de markt als de ultieme oplossing wordt gezien en er veel is bezuinigd? Laten we ook eens kijken naar de niet-financiële voordelen voor kunstenaars. Welke symboliek schuilt er achter deze erkenning? Hoe worden machtsverhoudingen bevraagd en welke verantwoordelijkheid hebben kunstenaars bij maatschappelijke vraagstukken? Kortom, wat betekent deze investering voor de toekomst van de kunsten(aar)? Deze avond gaan we met ontwerpers, kunstenaars, makers, wetenschappers en docenten in gesprek over het toekomstperspectief.

Over de sprekers
Christine Delhaye is docent Cultuurtheorie en -beleid aan het programma Culturele Studies, afdeling Kunst, Religie en Cultuur van de UvA. Sinds 2012 doceert ze modegeschiedenis en -theorie. Haar onderzoeksgebieden omvatten culturele globalisering en stedelijke culturen, modestudies.

Tabo Goudswaard is kunstenaar, onderzoeker, mede-auteur van het boek ‘Maakkracht’, en sociaal ontwerper. Zijn Social Design Studio ontwerpt nieuwe manieren om naar maatschappelijke problemen te kijken. Hij zoekt aansluiting bij het dagelijks gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven, die zowel met deelnemers worden gedeeld als samen met hen worden geproduceerd. Het is zijn overtuiging dat creatieve professionals een cruciale rol kunnen spelen bij het vormgeven van samenlevingen.

Het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) is het nationaal kennis- en innovatienetwerk voor de creatieve industrie en zet kunst, ontwerp, digitale media en technologie in voor een duurzame, inclusieve en participatieve grootstedelijke samenleving.
CoECI is een samenwerking van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Inholland, Gerrit Rietveld Academie en de Hogeschool van Amsterdam als penvoerder. Alle vier de instellingen bieden opleidingen aan en ontwikkelen praktijkgerichte kennis binnen de culturele en creatieve sector (gezamenlijk: 20 onderzoeksgroepen, 17 opleidingen en 15.000 studenten).

Melle Smets is actief als onderzoeker, kunstenaar en criticus, gespecialiseerd in het creëren van nieuwe ontmoetingsplaatsen in de openbare ruimte. Daarbij gaat hij uit van bestaande sociale structuren en lokale gebruiken. Deze relaties met de leefomgeving roepen volgens hem vragen op over identiteit, eigendom en gemeenschap. Hij onderzoekt en beantwoordt die vragen terwijl hij zoekt naar het fundament van een goed functionerende samenleving.

Saskia Huybrechtse is artistiek directeur van Parels voor de Zwijnen. Parels voor de Zwijnen maakt community-theater over maatschappelijke thema’s op locatie. Bijzonder aan de voorstellingen van Parels is de mix van fictief drama en rauwe werkelijkheid: professionele acteurs die fictieve rollen vertolken, spelen samen met ervaringsdeskundigen die hun eigen levensverhaal vertellen.

Ruben Pater is een ontwerper en visueel verslaggever. In zijn werk vertelt hij verhalen over complexe geopolitieke onderwerpen. Hij probeert de publieke opinie te beïnvloeden door verhalen visueel te vertalen die normaal onderbelicht blijven, omdat ze gevoelig liggen of niet winstgevend zijn. Onder de naam ‘untold stories’ zoeken zijn projecten naar nieuwe relaties tussen grafisch ontwerp en journalistiek.

Dario Goldbach verzorgt de afsluiting van de avond. Hij wil boeken schrijven voor mensen die niet lezen. Tijdens de pandemie publiceerde hij, samen met zijn bondgenoten van het Haagse Cultuurbordeel PIP, de novelle Vier Weekenden, die De Arbeiderspers op zijn spoor bracht. De Man die Alles Had is zijn officiële literaire debuut en wordt verwacht op 13-06-2023.

Locatie
Pakhuis De Zwijger, IJzaal, Piet Heinkade 179, 1019 HC, Amsterdam
Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: