Activiteit

Inspiratie-ontmoeting 'Stel, er is geen probleem', ...

donderdag 29 juni 2023 , 12:00 - 16:00 uur
Illustration

Samen op onderzoek naar de inzet van kunstzinnige vrijheid in organisatorische en maatschappelijke vraagstukken. Inspiratie-ontmoeting met kunstenaar Bruno van den Elshout. 

'Stel, er is geen probleem. Wat zou je dan doen?' Dat lijkt misschien een gekke vraag, maar dat verandert als je in ogenschouw neemt hoezeer het ervaren van een probleem je blik kan vernauwen.

Wat als je de overlevingsmodus wilt uitzwaaien. Als je liever je eigen beweegredenen en die van de mensen met wie je wilt werken als vertrekpunt wilt nemen in hoe je je leven en werk vormgeeft. Daarin gevoed door vraagstukken die je raken. En die je actief kunt bevragen op de omgang waartoe ze je uitnodigen.

Hoe doe je dat? Een vraagstuk en de essentie ervan in zijn heelheid 'beluisteren', en ook voor anderen beluisterbaar maken, voorbij de complexiteit waarmee het zich in de alledaagse werkelijkheid voordoet.

We nemen als vertrekpunt dat de kunstenaarsblik daarbij kan helpen, en onderzoeken 'Hoe dan?' en waarom het in de praktijk nog altijd uitdagend is om kunstenaars te betrekken bij organisatorische en maatschappelijke vraagstukken.

Praktisch
We lunchen samen van zelf meegebracht, en liefst zelfgemaakt, lekkers. Daarna gebruiken we de ruimte op een manier die past bij wat we willen onderzoeken.

Programma
Weet je welkom om getuige en meemaker van deze ontmoeting zijn. Hoe onze ontmoeting inhoudelijk vorm zal krijgen, laten we ter plekke ontstaan. De te beleven sfeer zal die zijn van respectvolle benieuwdheid en liefdevolle aandacht, met alles wat er dan vanuit de gezamenlijkheid ontstaat.

Samenloop #2
Je kunt voor en na de ontmoeting mooi werk bekijken dat deel uitmaakt van de tentoonstelling 'Samenloop #2' waarmee we omringd zullen zijn. Het tentoongestelde werk vertegenwoordigt op uiteenlopende manieren de diverse verschijningsvormen van de mens, en nodigt uit tot ontmoeting.

Locatie
Kunstzaal de Bron, Zoutmanstraat 43A, 2518 GM Den Haag
Kosten toelichting
donatie
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: