Activiteit

Het Oosterwoldverbond - Vormgeven ad toekomst op de grens van stad & land

woensdag 5 juli 2023 , 12:30 - 17:00 uur
Illustration

​​​​Veel mensen maken zich zorgen; een mooie, leefbare toekomst inluiden is complex en allesomvattend. En er gebeurt veel: we zetten eindeloos veel projecten, dromen en initiatieven neer. Maar het beweegt langs elkaar heen, zit verstrikt in taaie procedures of mist aansluiting bij een brede beweging. 

Toch zijn er plekken waar een weg uit deze impasse al vorm krijgt. Zo ook een van de weinige wijken in Nederland met internationale faam: Almere Oosterwold.* Daar waar stad en land elkaar ontmoeten, is een ondernemende gemeenschap ontstaan waar verschillende transities verweven zijn. Daarom wordt op deze plek terecht de vraag gesteld: is de brede stadsrand** de ideale plek voor versnelde transformatie? Kan Oosterwold als inspiratiebron dienen om met een lokale gemeenschap veel meer in samenwerking en integraal de grote transities te realiseren?

De Karavaan der Liefde*** strijkt op 5 juli neer in Oosterwold om verrassende antwoorden op deze vragen te vinden. En vorm te geven. Als eerste stap van een langer proces op deze plek en elders, halen we sleutelfiguren uit de dagelijkse bubbel om samen te verkennen, onderzoeken en experimenteren hoe het echt anders kan. Want zoals het nu gaat is gewoon niet goed genoeg. Hoe kunnen we ongeduld, onvrede en verdeeldheid omzetten naar positieve actie; de welwillendheid en energie die er in overvloed is kanaliseren tot vruchtbare samenwerkingsprojecten; en in samenhang grotere stappen voorwaarts maken? 

Het wordt een middag vol steengoede gesprekken, lokale superfocus, gebieds- en deelnemer gedreven programmering, concrete plannen, en nieuwe samenwerkingen. Met muziek, festiviteiten en verrijkende ervaringen. Vol reflectie, inspiratie en hoop. Vol verbinding, verbeelding en verandering.

Toegang op uitnodiging.

Voel jij je geroepen om mee te experimenteren, aftrappen en voorwaarts te bewegen?
Mail mij: merlijn@turnclub.net

* https://www.nytimes.com/2020/03/11/style/netherlands-almere-planned-community.html

** De brede stadsrand: van harde scheidslijn tussen binnenstedelijk en landelijk gebied, naar een bruisend gebied voor versnelde transities rondom voedsel, landbouw, wonen en energie. Een plek voor nieuwe woon-, leef- en werkvormen en nieuwe vormen van agrarisch ondernemerschap. Waar burger en boer, bedrijvigheid en overheid samenkomen om een florerend gebied te creëren. Waar een metropool verweven wordt met haar omgeving.

We bouwen voort op dat wat al goed gaat en versterken dat met nieuwe energie en creativiteit. Niet om wederom het wiel opnieuw uit te vinden maar juist de samenhang te ontdekken. Met de meest invloedrijke en creatieve mensen die in deze regio aan duurzame transities werken. Én met burgers. Van burgers tot boeren, van ambtenaren tot kunstenaars. In onze verschillen zit de kracht om een brede beweging te worden. Samen schrijven we de toekomst van onze leefwereld, en kanaliseren we onze energie tot collectieve actie en projecten die daadwerkelijk een verschil maken. 


*** De Karavaan der Liefde, een reizende groep moderne troubadours bestaande uit artiesten, makers, facilitators en alchemisten:

1. Brengt mensen samen 
Er zijn zó veel mensen die zich zorgen maken. En die zich willen inzetten voor een mooie, leefbare toekomst. Van burgers tot boeren, van ambtenaren tot kunstenaars. Wij laten ze samen dromen en denken over de toekomst van hun gebied. En we kanaliseren hun energie in collectieve actie.
2. Voelt én viert onze onderlinge afhankelijkheid 
Met hulp van kunst, muziek en VR worden we ons – nog meer – bewust van onze wederzijdse afhankelijkheid. Van onze verbondenheid, met elkaar en met de aarde. 
3. Zet concrete projecten op
We zetten samenwerkingsprojecten op, waarin we meerdere grote transities integraal aanpakken die aan de stadsrand tot stand komen in de komende jaren. We formuleren een afhankelijkheidsverklaring, concrete projectomschrijvingen en positieve contracten, inclusief de mensen die daaraan gaan werken én de middelen die dat mogelijk maken.

We zoeken invulling voor een begrip dat je niet snel zult lezen in beleidsstukken, toekomstvisies of een businessplan, namelijk: liefde. Kan liefde het verschil maken? Kunnen we de liefde voor de plek waar we leven en voor de mensen en niet-mensen om ons heen aanspreken, aanwakkeren en aanwenden in de komende jaren waarin verandering en onzekerheid voor chaos, strijd en verwarring zorgen? Hoe kunnen we hier tastbare vormen voor vinden waarin diversiteit en verschil ons niet uiteenjaagd maar voor versterking en verbinding zorgt?

Kosten toelichting
Donatie voor lunch en onkosten
Deel dit: