Activiteit

24-uurs horizonobservatie Herfstequinox 2023

vrijdag 22 september 2023 , 18:30 - 8:30 uur
Illustration

24 uur Rust, Ruimte en Onverdeelde Aandacht aan de Noordzeehorizon
Choosing abundance in space and time. You, us, and the horizon
By Bruno van den Elshout, Helen Hartmann & Lars Doyer

Kom je het met ons meemaken? Overvloed in tijd en ruimte, 'gewoon' op het Haagse Zuiderstrand, aan het eind van de zomer, op het moment dat dag en nacht precies even lang zijn. Welkom bij de 16e editie van de 24-uurs horizonobservatie!

Met de wind in je haren, het nacht te zien worden en weer dag. Twee keer eb en twee keer vloed, met de golven die onvermoeibaar op je toe blijven komen. Een ontmoeting met de horizon en met jezelf, en wat die je willen vertellen.

Vraag ons voor je je aanmeldt graag naar de uitgebreide uitnodiging, zodat je je kunt checken of deze horizonobservatie voor jou op het juiste moment komt, of dat misschien niet doet. In aanloop naar de observatie sturen we je een uitgebreide paklijst, met handreikingen om je voor te bereiden.

Je kunt je tot maandag 11 september 9h00 inschrijven om deze editie mee te maken.

Door wie
Deze editie van de 24-uurs horizonobservatie wordt vormgegeven door ons drieën: Bruno van den Elshout, Helen Hartmann en Lars Doyer. Wij werken sinds 2019 in wisselende samenstellingen samen aan uiteenlopende projecten, waaronder de 24-uurs horizonobservatie.

Wij bereiden de 24 uur aan de horizon voor met veel zorg, aandacht en plezier, en zijn graag bereikbaar voor vragen.

Ontstaansgeschiedenis
De 24-uurs horizonobservatie is een jaarlijks terugkerende gelegenheid die is voortgekomen uit het project NEW HORIZONS van kunstenaar Bruno van den Elshout. Vanuit de wens om rust en ruimte zichtbaar en deelbaar te maken, fotografeerde hij in 2012 een jaar lang ieder uur hetzelfde uitzicht op de Noordzeehorizon. In april 2013 ondernam hij zijn eerste 24-uurs horizonobservatie, benieuwd naar wat er in 24 uur aan de horizon te beleven zou zijn.

English
How does this sound to you? 24 hours between two sunsets on The Hague's Zuiderstrand beach. Your undivided attention and a view of the horizon. The wind in your hair, the tides, the changing weather and the uninterrupted waves.

If you would like an impression of what a 24-hour horizon observation feels like, please visit www.newhorizonsahead.nl/observations. Before signing up, ask us for the more detailed invitation, so you can get a feel for what to expect and see if this adventure suits you. A week before the actual observation, we will send you a packing list to prepare for the experience and start enjoying more space and time before the physical 24-hour horizon observation.

By whom
This edition of the 24-hour horizon observation is organised by the three of us: Bruno van den Elshout, Helen Hartmann en Lars Doyer. We have been working together on a variety of projects since 2019, including several editions of the 24-hour horizon observation.

We are preparing the 24 hours we spend at the horizon with a lot of care, attention and pleasure. We actively welcome inquiries.

History
The 24-hour horizon observation is an annually recurring activity, that originated from the project NEW HORIZONS by artist Bruno van den Elshout. His wish yo make abundance in space and time visible and sharable, led him to photograph the North Sea horizon at every hour of the year 2023. He undertook his first 24-hour horizon observation in April 2013, curious what it be like to spend such a long time with the horizon.

You can sign up for this edition until Monday 11 September at 9AM.

Foto/photo above: Bruno van den Elshout (2020)

 

Locatie
Kookaburra Beach, Baden Powellweg, 2586 JK Den Haag
Kosten toelichting
€ 144
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: