Activiteit

Het Filosofisch Diner: Aardappeleters

woensdag 6 december 2023 , 19:00 - 22:00 uur
Illustration

Kun je filosoferen over een aardappel? De aardappel, een alledaags bulkproduct, kan gezien worden als wereldreiziger als middel in de strijd tegen honger, of als vorm van leven die wordt uitgebuit omwille van kapitaal. Onze relatie met de aardappel is exemplarisch voor onze relatie tot veel andere landbouwgewassen. Aan de basis hiervan ligt een systeem van denken: ons denken beïnvloedt dus ons doen. Kunnen we de wereld veranderen door anders te denken? Zo ja, hoe dan? Zo nee, hoe dan wel?

Yvonne Faber is een filosoof met de poten in de modder. Filosofie betekent voor haar: ‘ruimte maken om hetzelfde anders te zien’ (in navolging van Daan Roovers). Ze gebruikt filosofie als inhoud en als methode. Daarbij blijft ze geworteld: altijd vanuit en in de praktijk. Dat wil ze (terug)brengen in het gepolariseerde voedsel- en landbouwdebat. Overheid, boer en burger lijken steeds verder van elkaar af te staan, vastgeroest in eigen denkpatronen. ‘Hetzelfde anders zien’ lijkt een mooi beginpunt.

Het Filosofisch Diner biedt verdieping op actuele kwesties. Tijdens het eten ga je in gesprek met je tafelgenoten. Zo leer je nieuwe mensen kennen, terwijl je blik op een specifieke vraag wordt verbreed of verdiept. Die wordt ingeleid door een deskundige spreker, die daarmee vragen opwerpt om tijdens het eten te bespreken. Bovendien eindigt het diner altijd met poëzie, spoken word of muziek, om uitdrukking te geven aan wat je minder goed in alledaagse woorden kunt vangen.

Locatie
Café MidWest
Kosten toelichting
€39,50 regulier | €27,50 student
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: