Activiteit

Samenwerken aan hoe we samen leven: AEF LIVE Festival

donderdag 27 juni 2024 , 16:00 - 22:00 uur
Illustration

AEF LIVE is hét festival over maatschappelijke vraagstukken, waar wij samen met jou onderzoeken, leren, ontwerpen, delen en verbinden:
brandstof voor beweging!

Wij brengen de werelden van politieke besluitvorming, beleid, publieke dienstverlening en burgers bij elkaar, waar nodig over de grenzen van sectoren heen. Zo ontdekken we parallellen en delen perspectieven. Samenwerken waar het soms schuurt en altijd beweegt. 

Wil jij meewerken aan goed onderwijs voor onze kinderen. Goede zorg voor wie zorg nodig heeft. Op een verantwoordelijke manier omgaan met onze planeet. Maar ook: een economie en ruimtelijke omgeving die niet alleen onze welvaart vergroten, maar waarin we plezier kunnen maken en ons veilig voelen. Waarin we ons kunnen verwonderen, waarin we samen kunnen werken en samen kunnen leven.

Waarom je erbij moet zijn?
Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken vraagt meer dan ooit om het bij elkaar brengen van mensen en perspectieven. Om ruimte te maken en te onderzoeken hoe het écht zit. Ingewikkelde kwesties ontrafelen, verschillende perspectieven toelaten, werken op de plekken waar het schuurt en waar de kansen ontstaan. Kortom: meer dan ooit gaat het erom samen in beweging te komen.


Wat we gaan doen?
Denk aan: workshops, debatten, serious games, hackatons, pitches, dialoogtafels, een ‘faalpodium’, vraagstages, ontwerpsessies een inspiratiemarkt en nog veel meer. Tijdens AEF Live dagen we onszelf én jullie uit, om elkaar te inspireren, aan de slag te gaan en kennis en verhalen te delen.

Het festival over maatschappelijke vraagstukken.

Locatie
Andersson Elffers Felix, Maliebaan 16, Utrecht
Kosten
Gratis
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Leeftijd
Vanaf 18 jaar
Omschrijving doelgroep 
Iedereen die graag nadenkt en werkt aan maatschappelijke vraagstukken uit de volgende sectoren: Veiligheid, openbaar bestuur, onderwijs, migratie, sociaal domein, gezondheidszorg, klimaat en energie, ruimtelijke ordening.
Documenten
maximum aantal deelnemers
300
Deel dit: