Activiteit

Het Filosofisch Diner: Zijn wij ons lichaam?

woensdag 5 juni 2024 , 19:00 - 22:00 uur
Illustration

Zijn wij ons lichaam? Tegenwoordig lijkt ons lichaam belangrijker dan ooit. We hebben met z’n allen nog nooit zo veel gesport en we letten nauwkeurig op onze voeding:  ik beweeg, dus ik ben. Tegelijk lijkt ons lichaam steeds minder nodig te zijn: door robotisering en artificial intelligence worden we overbodig in het arbeidsproces.

In Wij zijn ons lichaam onderzoekt filosoof Aldo Houterman de betekenis van ons lichaam in het huidige tijdsgewricht. Hij weerlegt de stelling van Dick Swaab dat de mens niets meer is dan zijn brein en laat zien dat de relatie tussen de mens en zijn omgeving lichamelijk is in plaats van geestelijk. Ons lichaam vormt de basis van intelligent menselijk gedrag. Met bekende voorbeelden uit de sport maar ook uit de psychologie, filosofie, literatuur en schilderkunst laat Houterman zien dat ons lichaam in staat is om te luisteren naar een situatie zonder dat we er bewust over nadenken. Dus wat gebeurt er als we de vermogens van ons lichaam beter leren kennen en begrijpen?

Aldo Houterman doceert Medische Ethiek en Filosofie aan het Amsterdam UMC en doet onderzoek naar Sportfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2019 publiceerde hij Wij zijn ons lichaam: wat sport en beweging ons vertellen over menselijk gedrag (Ambo|Anthos) en nu is hij bezig aan een proefschrift over Michel Serres.

Lonneke van Heugten is poëet-performer, stadsdichter van Alkmaar en cultuurwetenschapper. Als De Nachtvlinder laat Lonneke poëzie ontpoppen inwoordkunstprojecten en events. Ze ondertekent haar poëzie met Apollonia.

Het Filosofisch Diner biedt verdieping op actuele kwesties. Tijdens het eten ga je in gesprek met je tafelgenoten. Zo leer je nieuwe mensen kennen, terwijl je blik op een specifieke vraag wordt verbreed of verdiept. Die wordt ingeleid door een deskundige spreker, die daarmee vragen opwerpt om tijdens het eten te bespreken. Bovendien eindigt het diner altijd met poëzie, spoken word of muziek, om uitdrukking te geven aan wat je minder goed in alledaagse woorden kunt vangen.

Locatie
Café MidWest
Kosten toelichting
€44 regulier | €29 student
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: