Update

Project-update bij Stil de tijd, voor een beeldend dialoog rondom dementie

Geplaatst op 18 juni 2021, 16:09 uur
Project afgerond

De uitwisselingen hebben plaatsgevonden, de montages van foto en filmmateriaal zijn afgerond.

Drie Families hebben deelgenomen aan de uitvoering van de pilot voor mijn project.
Elke uitwisselling heeft een eigen identiteit gekregen en er zijn heel persoonlijke documenten uit voort gekomen.

Voor de eerste familie maakte ik een film, gtiteld: 'Stil de tijd, zet de tijd voort!' Hier zijn twee versies zijn uitgekomen. Eén voor de familie zelf, en een film die ik mocht publiceren op mijn website en aan een breder publiek mag tonen in gerelateerde setting.

Voor de tweede familie maakte ik een film,  getiteld 'Samen aan de thee' wederom met twee versies, en een fotoserie. De fotoserie mocht ik publiceren, één van de films mag ik tonen in een gerelateerde omgeving aan het thema en doelgroep.

Voor de derde familie maakte ik tevens een film over afscheid nemen in tijde van corona.  Op dit moment is het nog aan de familie of en hoe de film openbaar gemaakt zal worden.

Ook is er een korte film in uitwisseling met een zorgprofessional, verzorgende Jaqcueline Pijpers van 'Wonen bij September'

Bekijk meer via deze link naar mijn website, en projectpagina Stil de Tijd

Omdat het project gevoelige persoonlijke ervaringen van dementie betreft is het volledig aan de families of zij instemmen met publicatie van het materiaal. Ik probeer op een zo inter mogelijke wijze om te gaan met de verhalen. Zeker een waardige presentatie van de mensen met dementie is daarbij heel belangrijk. Ik stelde voorafgaand aan het project dan ook de vraag aan de familie, waneer de persoon in kwestie zelf niet meer in staat is om te besluiten in te stemmen met dit project, of die persoon daar positief in zou hebben gestaan. 

Op dinsdag 15 juni gaf ik een presentatie voor het online Alzheimer Café Arnhem, samen met mijn collega-kunstenaar Petra van Aken. We kregen interview vragen die gaan over het belang van kunst voor de welzijn voor mensen met dementie. Het was een succesvolle ervaring om mijn project aan een diverse doelgroep van families die te maken hebben met dementie en zorgprofessionals te mogen presenteren.

Heeft u belangstelling in een presentatie van mijn project in een kunst en zorg gerelateerde omgeving?
Neem dan contact met mij op! U kunt mij bereiken via: info@irisjousma.nl 

2 afbeeldingen