Update

Project-update bij Turndag initiatiefnemers

Geplaatst op 23 juni 2021, 14:46 uur

Op zaterdag 19 juni vond de werkdag voor initiatiefnemers van The Turn Club plaats op de turnzolder. Initiatiefnemers zijn leden die zich een lokale Turn Club zijn opgestart (bijv. Den Haag, Amsterdam en Friesland) of een werkgroep hebben gevormd (bijv. Kunst en Zorg). Naast acht fysiek aanwezige leden waren er twee leden online aanwezig. 

Het doel van de werkdag was kennis, inzichten en ervaring met elkaar uitwisselen en de interne structuur van de landelijke organisatie inzichtelijk maken. Daarnaast is er met de aanwezigen nagedacht over welke titel zij zichzelf zouden willen geven. Voorlopig hanteren we de naam: initiatiefnemers!

Na aankomst is Merlijn Twaalfhoven van start gegaan met een persoonlijke introductie over de oprichting van The Turn Club waarin hij de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar heeft geschetst. Vervolgens is Community Coördinator Anne Stoop de diepte in gegaan rondom de structuur die nog volop in ontwikkeling is. In haar verhaal werd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de wensen van de organisatie voor de toekomst zijn. Een van die wensen is het creëren van een overzichtelijke website waarin voor ieder deelnemend helder is welke richting hij/zij op kan en wil binnen The Turn Club en met wie je waarvoor contact moet opnemen. Omdat de structuur nog niet vaststaat maar in ontwikkeling is, kunnen we hier nu nog geen definitief overzicht van meesturen, maar houdt www.turnclub.net in de gaten want hier zullen we na de zomer een filmpje posten en een aantal updates doorvoeren!

Na het verhaal van Merlijn over de oprichting van The Turn Club en Anne over de organisatiestructuur heeft Iris Jousma haar ervaringen/bevindingen rondom het oprichten van een werkgroep met ons gedeeld. In dit verhaal kwamen verschillende wensen en vragen naar voren, zoals het vinden van een kunstmakelaar die verbindingen tussen de kunstenaars en de zorgsector legt, wat de tijdsinvestering is die je kunt vragen van deelnemers  naast hun drukke werkzaamheden en hoe je je kunt onderscheiden van andere netwerken die zich richten op kunst en zorg.

Daarna heeft Luna haar onderzoeksresultaten rondom het oprichten van lokale Turn Clubs gedeeld. Aan de hand van vier geschreven onderzoeken heeft zij een ‘history map’ geformuleerd waarin de belangrijkste inzichten aan bod zijn gekomen. Een van de belangrijkste conclusies die zij heeft kunnen trekken is dat het oprichten van een lokale club veel tijd, energie, aandacht en toewijding vergt. Veel enthousiaste leden hebben aangegeven het moeilijk te vinden om actief betrokken te raken bij een lokale club, mede omdat dit initiatief geheel vrijwillig en vrijblijvend is. Daarnaast is het voor hen nog onduidelijk wat de rol van de landelijke organisatie is in verhouding tot de lokale clubs. Een van de voornaamste adviezen die hieruit is voortgekomen is: van sturing naar zelfsturing. De landelijke club zal aan de start van oprichting van een lokale club een aantal bijeenkomsten met de initiatiefnemers ondersteunen om structuur en overzicht te creëren, waarna leden zelfstandig verder aan de slag kunnen gaan met het praktiseren van hun idealen. 

De grootste uitdagingen hebben volgens Luna gelegen rondom het creëren van onderlinge betrokkenheid en duurzaamheid. Deze twee punten heeft zij aan de aanwezige leden voorgelegd vanuit een ‘future map’: wat is er nodig om meer betrokkenheid onder leden te verkrijgen en hoe kan een lokale club op de lange termijn een kans van slagen hebben? De leden kregen de kans om deze vragen te beantwoorden op post its. De resultaten die hieruit zijn voortgekomen zijn op de afbeelding hieronder weergegeven.

Na alle verhalen en presentaties zijn we de pauze in gegaan met een speeddate, waarin er na een kwartier een bel ging rinkelen en iedereen met iemand anders moest gaan praten. 

Vervolgens zijn we verder gegaan met de werkvorm ‘werk in opvoering’ door Bart van Rosmalen, lector van de HKU. Tijdens de uitvoering van deze werkvorm heeft Bart muziek gemaakt op de achtergrond. De werkvorm ging als volgt:

 • Iedereen schrijft in vijf minuten voor zichzelf op waar hij/zij de komende anderhalf uur aan zou willen werken.
 • In groepjes van vijf wordt er gevraagd: 
  Wie wil zijn/haar vraag inbrengen? 
  Wie wil de kunstenaar in de hoek zijn? Deze persoon schuift een meter met zijn stoel naar achter, neemt vanuit een beschouwende rol niet deel aan het gesprek en creëert een kunstwerk gebaseerd op de materialen die in de sessie aanwezig zijn (dit kan een tekst, tekening of een dans zijn bijvoorbeeld).
 • In drie minuten wordt de vraag van de inbrenger besproken en verhelderd.
 • Vervolgens krijgt iedereen de tijd om in vijf minuten een brief te schrijven (vanuit eigen interpretatie) aan de inbrenger. De inbrenger schrijft ook een brief aan zichzelf.
 • In de volgende vijf minuten krijgt iedereen de kans om zijn/haar brief voor te lezen.  
 • In de laatste vijf minuten koppelt de vraag inbrenger terug wat hij/zij hier voor zichzelf uit heeft kunnen halen.
 • Bij min. 22 komt de kunstenaar uit de hoek tevoorschijn met zijn/haar kunstwerk en verteld in drie minuten wat hij/zij geobserveerd heeft. 

Na deze opdracht hebben we dezelfde werkvorm opnieuw toegepast, maar dan met een nieuwe inbrenger en kunstenaar in de hoek, en het zoeken van een metafoor in plaats van een brief om de geest helder en geprikkeld te houden. 

Na de prachtige werkvorm van Bart zijn de twee groepjes van vijf weer bij elkaar gekomen en heeft iedereen voor zichzelf op een kaartje geschreven wat hij/zij uit deze werkdag heeft meegenomen en aan de andere kant ‘vier je best practices’ (wat gaat er al goed, wat is er al gelukt of waar ben je trots op). Deze kaartjes hebben wij als een feestelijke slinger opgehangen, zodat iedereen elkaars ervaringen en vieringen kon teruglezen tijdens de afsluitende borrel.

 

1 reactie

Merlijn Twaalfhoven

Hier is nog wat meer informatie:
Het traject waar we aan beginnen kent 8 stappen waarvan we de komende weken de eerste drie gaan nemen.
Jij kunt zelf beslissen hoe snel je het proces wilt doormaken. Het kan bijvoorbeeld dat er al een lokale Turn Club start in september terwijl een ander team n Lees meer
5-aug-2020 17:11
Wil je reageren? Meld je dan aan.