Update

Project-update bij Turndag initiatiefnemers

Geplaatst op 27 september 2021, 11:54 uur

Project update Initiatiefnemers #2 - 27/09/2021

Organisatoren: Anne Stoop & Luna Smit
Deelnemers: Peter & Barry (Borgercompagnie), Ben (Amsterdam), Mireille (Friesland),
Rita (Den Haag), Iris (landelijke werkgroep kunst & zorg)

Op maandag 27 september 2021 heeft de tweede bijeenkomst voor initiatiefnemers van lokale Turn Clubs en werkgroepen online plaatsgevonden via zoom. Na een eerste succesvolle fysieke bijeenkomst op de turn zolder in Amsterdam is een groep enthousiaste turnado’s samen gekomen om kennis, inzichten en ervaringen met elkaar uit te wisselen onder leiding van Anne & Luna die namens de landelijke Turn Club betrokken zijn.

In een anderhalf uur durend programma hebben zij de regie genomen en een doel gesteld voor de initiatiefnemers waarin het formuleren of opfrissen van ieders persoonlijk ‘waarom’ voorop stond: waarom doe ik wat ik doe? Waarom wil ik een lokale club of werkgroep oprichten? Het achterhalen van het ‘waarom’ is volgens het Golden Circle model van Simon Sinek waardevol om vervolgens te kunnen concretiseren richting het ‘hoe’ en het ‘wat’.

Tijdens het incheck moment hebben alle initiatiefnemers zichzelf kort geïntroduceerd aan de hand van de volgende vragen: wie ben je, waar ben je mee bezig binnen The Turn Club en wat gaat er vooral al goed? Welk succes kan er al gevierd worden? Uit deze introductie/kennismaking zijn zeer uiteenlopende resultaten naar voren gekomen, maar kan er overkoepelend geconcludeerd worden dat iedere lokale club of werkgroep goed op weg is in het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van eerste stappen in hun proces van oprichting. Alle initiatiefnemers hebben nieuwe bijeenkomsten in hun lokale club of werkgroep op de planning staan. Een obstakel waar de meeste van hen echter tegenaan lopen is dat de opkomst of reacties op uitnodigingen zeer laag is. Een belangrijke oorzaak ligt hem volgens de initiatiefnemers zelf in het feit dat het “gewone leven” weer van start is gegaan waarin men zoekende is naar een nieuwe herverdeling van de vrije tijd, waarin bestaande verenigingsactiviteiten en andere sociale bezigheden ook weer een rol spelen. Toch blijven de gedreven initiatiefnemers zoeken naar nieuwe manieren hoe het anders kan.

Een belangrijke vraag die na de introductie naar voren kwam is: Hoe kunnen wij als initiatiefnemers, verspreid door heel Nederland, elkaar inspireren en verder helpen in ons proces van oprichting?

Met deze vraag in het achterhoofd hebben de initiatiefnemers vanuit de verbeeldingskracht in een korte tijd een logo voor hun lokale club/werkgroep getekend en met elkaar gedeeld. Turnado Peter uit Borgercompagnie heeft een paraplu getekend die 'samen doen', 'samen beleven' en 'samen zijn' binnen deze lokale club symboliseert. Een prachtig voorbeeld dat voor alle clubs van toepassing zou kunnen zijn.

Na de korte verbeelding opdracht zijn de leden, verdeeld over groepjes van drie, in break out sessies met elkaar in gesprek gegaan waarin ieder lid in vijf minuten zijn ‘waarom’ kon achterhalen en een kunstenaar in de hoek het gesprek heeft geobserveerd en hier een eigen draai aan heeft gegeven in de vorm van een verhaal, tekening, metafoor, etc. Na deze opdracht is iedereen weer bij elkaar terug gekomen en zijn belangrijkste opbrengsten, inzichten en overeenkomsten met elkaar gedeeld.

Groepje 1: In dit groepje lag de overeenkomst in het ‘samen’ met anderen nadenken over hoe we weer verbinding met elkaar kunnen aangaan. Er werd gesproken over te veel langs elkaar heen leven en maatschappelijke onderwerpen als eenzaamheid en vergrijzing kwamen naar voren. Verder is er geconcludeerd dat er bij alle leden een sterke intrinsieke motivatie aanwezig is, om dit soort thematiek aan te pakken, juist vanuit de gezamenlijke verbinding.

Groepje 2: De opvallende overeenkomst die hier naar voren kwam is dat zowel in de stad als op het platteland tegen dezelfde problematiek wordt aangelopen: langs elkaar heen leven, vereenzaming, boos zijn op buitenstaander. Verder heeft de algemene bevlogenheid van de initiatiefnemers in dit gesprek zeer inspirerend gewerkt.

Conclusie:

De initiatiefnemers hebben herkenning gevonden in elkaars intrinsieke motivatie en bevlogenheid, maar ook in de obstakels waar zij tegenaan lopen: het vragen van een commitment van mensen blijft nog altijd lastig. Verder is de maatschappelijke problematiek op de diverse plekken in het land vergelijkbaar en is het gebrek aan ‘samen’ een thema dat onder alle initiatiefnemers leeft. Een overkoepelende behoefte die uit de bijeenkomst naar voren is gekomen is het aanpakken van een gelijkwaardig gedragen benadering.

Op de agenda (vervolgstappen):

1.     Een zoom meeting voor het einde van het jaar waarin het streven naar een gelijkwaardig gedragen benadering als uitgangspunt genomen wordt. Oftewel: hoe kan je de mensen bereiken die je wenst te bereiken en vervolgens stimuleren tot actieve participatie (waarschijnlijk maandagavond 13 december)
2.     Een 'heidag' bij de Cultuurwerkplaats in Borgercompagnie: verschillende werkvormen met elkaar delen en ervaren, waarbij alle initiatiefnemers een persoonlijke bijdragen leveren en een deskundige van buitenaf kan komen vertellen vanuit zijn/haar expertise (denk aan Bart van Rosmalen en zijn muzische werkvormen).

1 reactie

Merlijn Twaalfhoven

Hier is nog wat meer informatie:
Het traject waar we aan beginnen kent 8 stappen waarvan we de komende weken de eerste drie gaan nemen.
Jij kunt zelf beslissen hoe snel je het proces wilt doormaken. Het kan bijvoorbeeld dat er al een lokale Turn Club start in september terwijl een ander team n Lees meer
5-aug-2020 17:11
Wil je reageren? Meld je dan aan.