organisatie

Stichting TIJD

Non-profit, Netwerkorganisatie

De stichting TIJD is een initiatief van Louis Le Roy en zijn vrouw Inge uit Oranjewoud, en is voortgekomen uit zijn werkzaamheden aan de ecokathedraal in Mildam. Een praktische reden van de oprichting van een stichting was het veilig stellen van de continuïteit van het project. Daartoe heeft de Stichting de ecokathedraal in 2018 in eigendom van de familie Le Roy overgedragen gekregen Daarnaast blijken er in de loop van de tijd een aantal mensen geïnspireerd te zijn door dit project, dat enige vorm van organisatie noodzakelijk bleek. Een ander project waar de stichting zich voor zal inzetten is het herstel van de “Le Roytuin" aan de Kennedylaan en Europalaan, in het centrum van Heerenveen.


Doelstellingen  • Het bevorderen van inzicht en bewust-zijn van het begrip "tijd" als voorwaarde voor de creatieve ontwikkeling van samenwerking tussen natuurlijke en creatieve menselijke processen in ruimte en tijd.

  • Het adopteren en/of ondersteunen van aktiviteiten en projecten die in ruimte en tijd ontwikkeld worden.

  • Het zijn van een kennis-centrum, in het bijzonder met betrekking tot begrippen als tijd en complexiteit.


De tijdshorizon van de Stichting TIJD staat op heel ver, waarbij de exacte lengte niet relevant is. Dit plan heeft de tijd tot 3018 meegekregen; het had ook 4018 kunnen zijn.

Deel dit:
Contactpersonen van Stichting TIJD