Organisatie

Bedenktank

Informele groep

De Bedenktank is een open groep mensen die ideeën verzint voor een beter Nederland.


De Bedenktank wil de creativiteit van alle Nederlanders benutten.
Het is een “collectebus” voor frisse ideeën over 10 grote thema’s. 
In tien online brainstormsessies bedenken we samen de ideeën.


Vijftig ideeën komen in een boekje dat op 21 april 2021 wordt gepresenteerd. 


Doe ook mee!

Deel dit:
Contactpersonen van Bedenktank