Organisatie

Lokale Turn Club Borgercompagnie

Non-profit, Netwerkorganisatie, Vereniging / club

Een initiatief om deel te nemen aan het landelijke project The Turn Club (www.turnclub.org) met een separate werkgroep vanuit MMC. The Turn Club in Borgercompagnie is in ontwikkeling.


Wat is De Turnclub en waarom dit initiatief?
Als betrokkenen bij de MMC theater producties merken we steeds weer hoé leuk het is om samen actief aan een klus te werken. Een geslaagde theaterproductie is een prachtig resultaat, maar de grote voldoening zit in het samen ernaar toe werken. Hoe mooi kan het dan zijn om samen de wereld een beetje groener, socialer en aardiger te maken.

Samen dingen doen kan heel praktisch zijn. Een reparatieclub starten om samen spullen te repareren die anders op de afvalberg verdwijnen; samen groentafels maken voor groente of fruit in de eigen tuin of het plaatselijke bejaardencentrum; bijentorens maken om hun kans (en de onze), op overleven te vergroten, een egel hotel maken of een buurtbewoner helpen met een actie dag om de tuin op te knappen waar je als enkeling niet doorheen komt. 

Samen doen is win-win. Meer kennis, meer inzicht, meer handjes én meer gezelligheid.

Landelijk zijn er steeds meer initiatieven om mensen bij elkaar te brengen rond gemeenschapszin en concrete aanpak van mogelijkheden.
Eén van die initiatieven is van ‘The Turn Club’ (www.turnclub.org). Deze club bestaat uit een groep mensen uit de culturele sector die door creatieve en originele acties, mensen in (maatschappelijke) beweging proberen te brengen. Hun aanpak sprak ons zó aan dat we starten met een plaatselijke ‘Turn Club’ voor Borgercompagnie en omstreken.

Wij willen graag het voortouw nemen om dit gemeenschapsgevoel weer op de kaart te zetten.

Als activiteitenlocatie gebruiken we de cultuurboerderij ’Borgercompagnie 47’ waar we als zelfstandige groep activiteiten gaan organiseren. Andere locaties zijn ook mogelijk. 

De opzet is dat we iedere eerste dinsdag van de maand een avond organiseren waarin een thema wordt uitgediept. Dat kan met film, een spreker of een tekst maar vooral door samen te bespreken waar behoefte aan is.

Afhankelijk van het onderwerp kan dit een vervolg opleveren waarin we verder gaan om bijvoorbeeld te zoeken naar mogelijkheden om iets te verbeteren. Als voorbeeld kan een avond over gemeenschapszin opleveren dat er samen gewandeld, gegeten of een film of boek besproken wordt.

Naast deze wat meer theoretische verkenningen denken we ook aan een reeks praktische activiteiten die op de zaterdagmorgen wordt gepland. Voorlopig hebben we bijna geen budget dus de kosten worden mede gedragen door de deelnemers.

Zin in de toekomst? 
Misschien herken je dit gevoel. Je leest de kranten, volgt het nieuws en bent goed op de hoogte van de gebeurtenissen over de hele wereld. Je voelt de ellende van de vluchtelingen op de Griekse eilanden, de droogte in Afrika en de bosbranden in Californië. Je maakt je zorgen over opkomend populisme en groeiende intolerantie naar minderheden. Met een paar klikken op je tablet heb je het leed van de hele wereld in beeld. Vreemd eigenlijk dat je vaak meer af weet van de ellende op de wereld dan het welzijn van je buren. De gemeenschapszin lijkt vaak uitgedoofd en ingeruild voor zorg om het wereldwelzijn op je iPad. Door de omvang is zin in de toekomst is soms vér te zoeken.

Gemeenschap 2.0
Hoe anders kan het zijn als je (terug) schakelt naar een omvang die meer past bij het menselijk handelen en beleven. De wisselwerking van elkaar helpen bij een klus of advies; betrokken zijn bij plaatselijke initiatieven en experimenten en deelnemen aan iets groters dan… ik en mijn iPad.

Samen vraagstukken bespreken die actueel zijn. Milieu en klimaat, de vergrijzing, grip op de economie de politiek etc.
Door zaken samen te bespreken en uit te diepen kunnen we mogelijkheden ontdekken waarop we wél invloed kunnen uitoefenen. 
Dát levert motivatie, energie én Zin in de toekomst!

Een aantal thema’s staan inmiddels op de planning:
1. Gemeenschapszin
Het gevoel van verbondenheid met de medemens óf het ontbreken daarvan. Daarnaast een verkenning van interesses in diverse onderwerpen en vaststellen welke worden opgenomen in de planning?


2. Samen doen
We starten met een overzicht van verschillende invalshoeken. 
Opties kunnen zijn:
Reparatie club. Samen kapotte meubels en elektra repareren.
Elkaar helpen met (thuis) klussen. Samen is leuker, beter en sneller.
Samen werken aan groene bouwsels als bijentoren, groentafel of egel hotel.
Samen een kunstwerk bouwen als gezamenlijke creatie.
We ontdekken waar jullie voor warm lopen en werken dit dan samen verder uit tot concrete afspraken.

3. Samen oud worden
Hoe wil jij je oude dag vieren. Wat wil je doen en waar wil je dat doen en met wie wil je dat doen? Een verkenning van wensen ideeën en mogelijkheden.

Informatie en opgave: info@metmeercultuur.nl of 06-29025092
Bij een opgave van meer dan twintig personen wordt er een tweede start avond georganiseerd.

Deel dit: