organisatie

De Muziekbrug

Onderneming

Dat wat niet kan worden gezegd, maar wel kan worden gevoeld. Het ervaren of het doordenken van thema's waar we niet zomaar over durven te spreken. Ik geloof erin dat kunst daarin de leiddraad kan zijn. En ik wil daar als muzikant bij helpen.


Hoe kunnen wij, als kunstenaren, elkaars krachten bundelen om gedachten om te zetten in woorden, daden of handelingen. Juist de krachten van het samen, elkaars visie, elkaars expertice zoek ik naar. Als brugvermensschap zoek ik naar mensen die mee willen bouwen aan een beter wereld, waarbij het vakmanschap de kern is om het verhaal over te dragen aan de andere kant van de rivier. 

Deel dit: