Organisatie

Crazy Initiatives

Non-profit

Kunst kan (vastgeroeste) patronen doorbreken en een bijdrage leveren aan betrokkenheid met een wereld die steeds individualistischer wordt en de kloof tussen mensen steeds groter, hetgeen tot verwarring, agressie en eenzaamheid leidt. Stichting Crazy Initiatives reflecteert op deze maatschappelijke ontwikkelingen en gaat op zoek naar nieuwe connecties en combinaties. Wisselende samenwerkingen met andere kunstenaars, performers en publiek. Zo ontstaan vernieuwende, artistieke projecten, bij voorkeur met een multidisciplinair karakter.


Artistiek en ondernemend.
Persoonlijk en sociaal.
Confronterend en vooral verbindend.

Deel dit:
Contactpersonen van Crazy Initiatives