organisatie

Stichting MAMMSA Madama Movement Modern Sacred Art

Non-profit

De Stichting Madama Movement Modern Sacred Art kortweg MAMMSA is opgericht om het gedachtegoed en het werk van Madama (Margareth Adama) in de breedste zin bekendheid te geven, in stand te houden en educatieve en culturele activiteiten te ontplooien. MAMMSA is een ANBI Stichting zonder winstoogmerk.
MAMMSA komt voort uit het 50 jarig multi disciplinaire kunstenaarschap van Madama. Door alle stijlbreuken heen is de rode draad 'Overdracht van Levenskracht': ‘Wat betekent het om een scheppend en creatief mens te zijn, niet alleen in de beperkende betekenis van kunst maar ook in het dagelijks doen en laten met als levensfilosofie: voortdurende vernieuwing’. 
Dit leidde tot het ontwikkelen van een andere visie op kunst: Kunst als bezielde materie, alles is trilling =energie. In Madama’s werk komt dat tot uiting in drie disciplines: Beeldende Kunst, Muziek en Tekst.
De integratie en verwerking van persoonlijk leven in een universeel beeld. Madama's oeuvre is zeer veelzijdig en omvangrijk.


De basis vormt de Madama Art Collectie, beeldende kunst m.n. schilderijen/tekeningen/assemblages etc, teksten/poëzie, muziek en 4 boeken.
HEMELPOORTEN, IK BEN MARIA HOOP, DE NIEUWE STROMING; KUNST ALS MEDICIJN VAN ZIJN EN DE TAO VAN HET IK BEN.


MAMMSA wil een Open Meeting Space zijn voor creatie, uitwisseling en ondersteuning.
Het is een in eerste instantie een virtueel museum, we organiseren exposities, geven lezingen, en verrichten alle werkzaamheden die bijdragen aan het bekend maken van Madama Movement Modern Sacred Art en het verbinden van kunstenaars die in dezelfde traditie werken. Uiteindelijk leidt dit naar een fysieke plek voor de Madama Art Collectie waar alle activiteiten ook in samenwerking met andere kunstenaars plaatsvinden.


Via podcasts, blogs, lezingen, exposities etc. wordt de movement/beweging uitgebreid.

Deel dit:
Contactpersonen van Stichting MAMMSA Madama Movement Modern Sacred Art