Luna Smit

Verbinder, Bouwer, Student
Mijn expertise

Sinds een jaar ben ik actief als onderzoeker en community developer binnen The Turn Club. Vanuit de master 'community development' kreeg ik de opdracht om een participatief actieonderzoek te verrichten: een onderzoek waarin de wensen en behoeften vanuit een specifieke community centraal staan. Binnen het landelijke netwerk van The Turn Club zijn een aantal leden opgestaan met een behoefte om op lokaal niveau de verbinding met andere turnado's op te zoeken en de krachten te bundelen. De focus van mijn onderzoek kwam hiermee te liggen op de oprichting van lokale Turn Clubs, waarin ik als facilitator en verbindende factor mensen aan elkaar heb proberen te koppelen. Een van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek is dat het oprichten van nieuwe (deel)gemeenschappen niet iets is dat je zomaar even doet. Dat vergt tijd, aandacht, energie en toewijding. Mochten al deze ingrediënten aanwezig zijn, dan is er zeker een mooie kans van slagen weggelegd voor leden die behoefte hebben aan verbinding op lokaal niveau!