Renske Wassink

Verbinder
Wie is Renske?

Na twintig jaar Rotterdam ben ik net verhuisd naar een dorp tussen Deventer en Zwolle. Met man en twee dochters van 4 en 6, genieten we van onze tuin en de groene omgeving. Ons huis is kleiner dan we gewend waren, dus dat is wennen. Meer buiten leven!

Mijn werk en hobbies

In mijn werkende leven verdeel ik mijn tijd over mijn baan als onderwijsadviseur in het Hoger Onderwijs en mijn werk als zelfstandige. Ik ben musicus en zet mijn creatieve en organisatietalent graag in voor projecten die binnenwereld en buitenwereld met elkaar verbinden. Zijn we zelf in contact met onze binnenwereld? Durven we die aan de buitenwereld te laten zien? En hebben we oog en oor voor de binnenwereld van anderen, ook al schrikt de buitenwereld ons soms af?

Mijn omgeving

Ik begin opnieuw in een totaal nieuwe omgeving en dat is een bijzonder proces als je als creatief maker veel bezig bent met sociale cohesie. Om nu zelf bewust het proces te doorlopen van nieuwkomen, contacten leggen, het ijs breken, je thuis gaan voelen. Wat ik wil verbeteren kan ik nog niet zeggen, eerst maar eens landen.

Mijn droom

We zijn in Olst komen wonen met de droom om meer met de natuur te leven. Meer buiten te zijn, vaker de horizon te zien, meer rust te ervaren. Zorgen: komt het huis ooit af haha. Ga ik het hier net zo fijn krijgen als in Rotterdam? In Rotterdam woonden we in een heel hechte buurt waar we alle buren kenden. En we hadden een stad tot onze beschikking waarin er niets was dat je niet kan krijgen. Behalve stilte... Het was een radicale keus om dat om te gooien, maar soms is het goed om jezelf in het diepe te gooien. Wij zijn geen vaststaande gegevens, we worden bepaald door onze omgeving. Dus veranderen van omgeving biedt ook weer kansen om te groeien. Ik woon nu midden tussen de boeren en lees in het plaatselijke suffertje collumns van lokale boeren. Dat is dan weer een heel mooi nieuw perspectief op een landelijke discussie die niet zo dicht bij mijn eigen belevingswereld lag.

Mijn expertise

Ik begeef me graag op het snijvlak van creatie en projectmanagement. Ik geef graag leiding aan creatieve, complexe projecten. Ik houd overzicht, kan vooruit kijken. Ik ben goed in het ideale eindplaatje en de realistische mogelijkheden in balans houden en om een grote droom of een vaag idee in een praktisch plan om te zetten. 


Daarnaast ben ik een verbinder. Van mensen, maar ook van concepten. Ik zie waar de grote lijnen lopen en kan inschatten waar de bewegingsruimte ligt. Daar waar mensen op zichzelf aan mooie dingen werken, komt er vaak pas echt beweging in de zaak als mensen gaan samenwerken. Die verbindingen leggen, daar ben ik goed in. 


Als het gaat om de creativiteit, breng ik graag mijn muzikaliteit in. Ik ben opgeleid als musicus. Ik verwoord en verklank graag de ervaring van mensen. Dat is vaak een fijne voedingsbodem voor een gesprek waarin er ruimte is voor de diepere laag van het verhaal. 
Kortom: als je een project hebt waarin je iemand zoekt die mee kan in het proces van dromen, verbeelden, creëren, verbinden maar ook de vertaling kan maken naar praktische doelen, uitvoering, verantwoording, dan mag je mij bellen!


Als het echt om kennis gaat, dan weet ik na 14 jaar Hoger Onderwijs veel over curriculumontwikkeling en toetskwaliteit.
In mijn creatieve projecten heb ik veel kennis opgedaan over de dynamieken van contact in de publieke ruimte: welke factoren maken dat mensen wel of geen contact (durven of willen) aangaan in de publieke ruimte en wat is de impact als mensen dat wel doen?

Mijn mogelijkheden

Ik vind het leuk om in een team te werken met anderen. Hoe diverser hoe beter. Ik kan de rol van projectleider op me nemen, maar doe het ook goed in de ondersteunende rol. Het schakelen tussen maken, verbinden en organiseren vind ik leuk.


Ik ben ca. 2 dagen in de week beschikbaar.

Relevante ervaring

Ik heb 14 jaar gewerkt in het Hoger Kunstonderwijs. Ik was daar opleidingshoofd en onderwijsadviseur. Ik heb ervaring met langlopende, complexe projecten (curriculumontwikkeling, visiebepaling) waarbij verschillende belangen met elkaar afgewogen moesten worden. Ik heb daar geleerd om systeemdenken te combineren met werken met mensen. Want complexe uitdagingen kun je alleen op systeemniveau de baas, maar op elke laag van dat systeem heb je toch te maken met mensen van vlees en bloed. Het grote plaatje in beeld houden en tegelijkertijd op individueel niveau verbinding maken met wat mensen persoonlijk in beweging brengt, dat vind ik leuk.


Ik heb ruime ervaring met het geven van trainingen en intervisie op het gebied van didactiek en toetskwaliteit.


Naast deze parttime baan ben ik altijd actief gebleven als musicus. In eerste instantie vooral als songwriter en performer. In 2020 startte ik samen met antropologe Sylvia Mannaerts Project IJsbrekers: een transdisciplinair onderzoeksproject naar de vraag: hoe kun je kunst inzetten om de drempel naar spontaan contact in de publieke ruimte duurzaam te verlagen?
Oftewel: hoe kunnen we met kunst het ijs breken tussen mensen op straat die anders aan elkaar voorbij zouden gaan? Een jaar lang reisden we door de Rotterdamse wijk IJsselmonde en nodigden daar willekeurieg voorbijgangers uit om onze kunstinstllatie in te stappen en daar op fantasiereis te gaan met zomaar iemand anders uit de wijk. Bijna 400 mensen hebben aan zo'n ontmoeting meegedaan. Van elke ontmoeting schreven mijn collega songwriters en ik een muzikaal portret, dat we als souvenir opstuurden aan de deelnemers. De bevindingen van ons onderzoek hebben we verwerkt in de IJsbrekers Toolkit: een online publicatie waarin we de wetenschappelijke kennisbasis, de opgedane praktijkinzichten en een creatief stappenplan delen met iedereen die in zijn of haar omgeving het ijs wil breken.
Voor een impressie van het project, vind je hier een leuke aftermovie van onze aanwezigheid op de Floriade Expo: https://www.youtube.com/watch?v=K7o-QxLTjVE
De toollkit download je hier: https://ijsbrekers.online/werkplaats


In dit project kon ik al mijn vaardigheden kwijt: het verbinden in het samenwerken met bewoners van IJsselmonde, samen een concept ontwikkelen voor de installatie en het begeleiden van de ontmoetingen als 'reisleider'. Het creatieve in het ontwerpen van de installatie en het maken van de portretten. Analyseren en structureren in het schrijven van een toolkit die begrijpelijk is voor iedereen en ook leuk omte lezen. En tot slot het organisatorische in de projectplanning, aansturing van het team, fondsenwerving, verantwoording, etc.


Tot slot heb ik ervaring op het podium, zowel als artiest als in de rol van theatermaker. Ik zet die ervaring ook graag in om verfrissende vormen te presenteren voor bijv. een inspraakavond.


Organisaties van Renske
Producten aangeboden door Renske