danielle bouwmeester

Verbinder, Verhalenverteller
Wie is danielle?

Ik woon in een woonwerkpand met mijn gezin, en nog een ander gezin (bedrijfspand omgebouwd, woonbestemming erop). Daarvoor heb ik 16 jaar gewoond in een grotere woongemeenschap.  Binnen die laatste woongemeenschap heb ik nog steeds een rol als sociale verbinder. 

Mijn werk en hobbies

Ik ben moderator, mimespeler, danser, dansdocent, trainer en bewoner van een pand met mogelijkheden.  Zie


https://www.linkedin.com/in/danielle-bouwmeester-02400384/

Mijn omgeving

Als gemeenschap en ook als gezin organiseren we soms activiteiten waarbij we ook omwonenden uitnodigen. Deze mensen blijven 'bezoekers', maar zijn wel geraakt door het uitreiken. De infrastructuur van een straat, onze straat dwingt eigenlijk om je bij je eigen huis te houden, maar ik vraag me steeds vaker af wat er zou gebeuren als je de straat, tuinen en woningen meer gaat gebruiken als bewoners en er andere wensen aan gaan stellen. Radicaler dan een tegelwip actie van de gemeente. Iets wat meer vraagt van mensen om je af te vragen waarom we zo denken in 'ons huis, onze spullen, ons leventje achter de deur'... 

Mijn droom

Ik zie mijn wijze van wonen niet als een vast gegeven. Het is niet af. Nu, op dit moment maak ik op deze manier gebruik van deze woning en plek, maar die kan veranderen. Niet door te verhuizen, maar door het gebruik van het huis te veranderen. Door ervan uit te gaan dat alles tijdelijk is, kan ik veel makkelijker besluiten nemen. Hoe zou het zijn als je dit ook in een groter geheel zou doen, een buurt die speels mag acteren. Eerst doen, ervaren en dan mischien weer aanpassen, of aanvullen... Beweging creeeren in het denken over wonen dus. 

Mijn expertise

Ik maak authentieke keuzes. Tenminste dat hoop ik. Wanneer ben je authentiek? Dat heeft te maken met durven kiezen, maar ook met het krijgen van ideeen waaruit je kan kiezen. Ideeen komen door in te gaan op soms piepkleine mogelijkheden die in je opkomen, soms via anderen.  Ik woonde 16 jaar in een woongemeenschap en inmiddels heb ik (met gezin) zelf een woonwerkpand gecreerd, waarin meerdere mensen op velerlei wijzen gebruik van maken (wonen, werken, gebruiken, bezoeken). Ik onderzoek graag met mensen hun ideeen over gebruik van ruimtes, het delen van ruimtes, het begrip eigendom of prive, het toekennen van waarde aan iets (diensten, huur,..). Ik ondervind in het sociaal wonen of gemeenschappelijk wonen en werken ,dezelfde ervaringen als in een theater of dansrepetitieproces. Samen weet je meer, gebeurt er meer, is er magie!


Ik verken graag ideeen met groepen (grotere, kleinere) om te ontdekken wat er wel kan: hoeveel beweging kan er in jouw wonen zijn?


Ik ben moderator, mimespeler, danser, dansdocent, trainer en bewoner van een pand met mogelijkheden.  


http://www.omslag.nl/wonen/


https://www.cooplink.nl/