Dit project is afgerond
Project
Klaar

Ministerie van de Toekomst werkt samen met gemeenteraadsleden

Geplaatst op 26 april 2022, 16:34 uur
Illustration

In het kort

Wij willen de lange termijn meer op de agenda van de lokale politiek brengen. Hoe? Door op zo veel mogelijk plekken in gesprek te gaan met gemeenteraadsleden. 

Op 25 september organiseren we in tal van gemeentes een plekberaad over de toekomst. Voorafgaand aan het beraad, heeft de desbetreffende gemeente een belofte gedaan om de uitkomsten mee te nemen in de langetermijnvisie van de gemeente. In het plekberaad 

In de maanden die hier aan vooraf gaan, gaan Toekomstambassadeurs en gemeenteraadsleden maandelijks met elkaar in gesprek. In die gesprekken bespreken zij de stappen die nog gezet moeten worden richting het plekberaad en denken zij na over hoe zij toekomstbestendige initiatieven meer ruimte kunnen geven in hun gemeente.

Toelichting

Voor het tastbaar maken van idealen zijn drie dingen nodig:
• Een breed gedragen beeld van een goede wereld
• Creatieve en moedige voorlopers die experimenteren met nieuwe ideeën en vindingrijke oplossingen
• Bestuurders die ruimte scheppen voor verandering


Deze drie zaken willen we stimuleren door vragen te stellen: Hoe zou een goede toekomst er voor deze gemeente uit kunnen zien? Op welke plekken is een goede wereld al begonnen? Hoe kunnen we ontwikkeling richting die goede toekomst versterken?


Het project bestaat uit drie belangrijke factoren:


De raadsleden
    Elk raadslid dat de belofte heeft getekend, wordt maandelijks uitgenodigd om een moment stil te staan bij de langetermijnopgaven die er liggen. We bespreken tastbare mogelijkheden om de belangen van toekomstige generaties te behartigen en samen concrete stappen te zetten om dit ook praktisch vorm te geven.
    De meest inspirerende en praktische toekomstinitiatieven delen we elke twee weken in een nieuwsbrief, op social media en in onze blog. We werken daarnaast aan opinieartikelen, lezingen en andere vormen van zichtbaarheid.
    Op 25 September houden we het eerste “plekberaad over de toekomst” in een groot aantal gemeenten in heel Nederland. De uitkomst is een toekomstbeeld voor onze gemeente waar we samen achter staan en waar we blij van worden.
    De raadsleden zorgen ervoor dat de uitkomsten ook daadwerkelijk een rol spelen bij de beslissingen die moeten worden gemaakt. Voorafgaand aan het plekberaad spreekt de gemeenteraad zich hierover uit.


Toekomstambassadeurs
In elke gemeente zoeken we een Toekomstambassadeur die de belangen van kinderen en toekomstige generaties vertegenwoordigt. Een Toekomstambassadeur is een verbindende brug tussen de vele initiatieven die al daadwerkelijk toekomstproof zijn en de lokale gemeenteraadsleden. Zij of hij is dus zelf geen raadslid, maar maakt de verbinding tussen het landelijke netwerk van toekomstdenkers en -makers en de plaatselijke raad.


Hier kun je meer lezen en je aanmelden


Plekberaad over de Toekomst
Op 25 September houden we het plekberaad over de toekomst in een groot aantal gemeenten in heel Nederland. Hiervoor nodigen we een dwarsdoorsnede uit van de bevolking uit: 50 mensen van verschillende leeftijden, beroepen en culturele achtergronden. In een intensieve en inspirerende werkvorm onderzoeken we wat de overeenkomsten en verschillen zijn in onze idealen voor de toekomst. De uitkomst is een toekomstbeeld voor onze gemeente waar we samen achter staan en waar we blij van worden.
Om nu te weten wat ons te doen staat, beginnen we met de wereld waar we heen willen. Door samen aan een ideaalbeeld van de gemeente in het jaar 2050 te scheppen en vervolgens te bekijken wat er NU nodig is om daar te komen, maken we zowel een groot, gedeeld toekomstidee als een concrete route vooruit. Hiermee kan de gemeenteraad vervolgens aan de gang.

Deel dit: