Project
Init.

Jaaropleiding voor nieuwe rituelen

Geplaatst op 7 september 2022, 08:21 uur
Illustration

De jaaropleiding is een onderzoeksjaar gericht op de professionalisering van ritueelmakers en het ontwikkelen en realiseren van nieuwe rituelen. Rituelen die kunnen bijdragen aan de verbindingen die nodig zijn om systemische verandering te realiseren.  Met steeds het oog op mens en de menselijke maat.  
Afhankelijk van de professie en interesse van de ritueelmakers betekent dat bijv.; rituelen in onderwijs, zorg, kunst, voeding en ecologie, in publieke ruimte of binnen een ander veld ontwikkelen. Tijdens de opleiding is er aandacht voor de individuele ontwikkeling en de vaardigheden die komen kijken bij het ritueelmakersvak. Hoe geef je een rituele ruimte vorm? Hoe faciliteer je een gesprek? Wat is een symbool en hoe geef je die vorm? Daarnaast is er ook de ruimte om samen een project op te zetten. 

Toelichting

Waarom?
De crisissen stapelen zich op. Bestuurlijk, ecologisch, onderwijs, vluchtelingen/nieuwkomers, etc. etc.  Hoe komt dit? Hoe komt het dat we het steeds moeilijker vinden om naar elkaar te luisteren? Elkaars perspectief te ervaren? 
Dat lijkt te gaan over een groeiende afstand tussen individuen, groepen, instituties. Rituelen kunnen een wezenlijk onderdeel zijn van de herverbinding en een medicijn tegen vervreemding. Het komen tot een gezamenlijke taal. Het gaan inzien van het gedeelde belang.  Het lijkt erop dat er momenteel te weinig plekken zijn waar je dit kan ontwikkelen. Dat heeft misschien te maken met het onderscheidt tussen academische en praktische kennis in onze scholen. Daarnaast is het menselijke of zingevende aspect een onderbelicht element binnen het moderne onderwijssysteem wellicht?. Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie vergaren we kennis of ontwikkelen we concepten of kunstinstallaties? En beproeven we onze kennis met de mogelijkheid dat iet niet mag slagen? Mag de conclusie; dit werk niet, ook een succes zijn?


Rituelen gaan o.a.  over aandacht. Aandacht voor alle betrokkenen. Voor plek, deelnemers, materialen.  Naast de specifieke situatie gaat het over het inbedden van een moment in het grotere verhaal. Rituelen gaan zowel over vorm als inhoud en de balans tussen die twee. Een diner, een gesprek, een wandeling of een andere ervaring kan een ritueel karakter hebben, of niet. Wat precies het verschil is, is moeilijk te zeggen. Een ding is zeker; rituelen maken is een onderzoek. Er zijn geen heilige huisjes. En als ze er wel zijn gaan we in ieder geval kloppen op alle deuren van het heilige huisje. Van kelder tot zolder en ook in de tuin. Nieuwe rituelen gaan over een onderzoek naar het gemeenschappelijk fundament en de persoonlijke essentie.


Wat gaan jullie tijdens de opleiding doen?
De rituelen die tijdens de opleiding ontstaan komen voort uit de samenkomt tussen de behoefte van de deelnemer en de gehoorde of gevoelde vraag uit de wereld. Ben je kok en wil je een restaurant openen waar mensen samen aan tafel zitten en het voedsel in de brede zin delen? Dan kan dat de basis zijn voor een onderzoek. Wil je een bijdrage leven aan het vraagstuk rond nieuwkomers en opvang? Dat kan. We gaan dan met de rituele bril kijken naar de inrichting van een tijdelijke leefplek of de vorm en inhoud van gastvrijheid bijvoorbeeld. Het kan ook gaan over een persoonlijk ritueel of een ervaring die je alleen of met enkelen kan ervaren. Groot en klein zijn allebei onderdeel van het traject. Soms is juist de intieme vorm een noodzakelijk aspect van het geslaagde ritueel. Je thuis voelen in je lichaam, je relatie, het gezin of je werksituatie. Tijdens het jaartraject word je gestimuleerd je eigen onderzoek vorm te geven en het, op juiste moment, met de wereld te delen. En dat is best spannend! Naast de praktische en ambachtelijke aspecten van het ritueel is het ervaren, voelen en luisteren een belangrijk leeraspect van het leerjaar. 


Praktisch
De opleiding start 1/2 oktober met een verkennend introductieweekend. Deelnemers kunnen daarna besluiten of ze zich willen committeren aan een jaar onderzoek

Voor wie?
Kunstenaars, ritueelmakers of mensen die de kunst van het ritueel aan hun bestaande praktijk willen toevoegen.

Tijdsinvestering:
1.5 dag per week

Aanmelden: Er zijn nog maximaal 3 plekken beschikbaar voor het introductieweekend. 
ritueelenruimte@gmail.com

Doelgroep
Volwassenen
Deel dit: