Project

Je bent nodig

Geplaatst op 3 oktober 2023, 08:44 uur
Illustration

In dit project werken we met alle bachelopleidingen van de Radboud Universiteit aan het verbinden van de opleiding aan duurzaamheidsvraagstukken. We gaan daarbij uit van de onderlinge verwevenheid van de SDGs en werken vanuit competenties voor duurzaamheid, samen met studenten en docenten. Het is namelijk belangrijk dat ze om kunnen gaan met complexiteit, kunnen denken op de lange termijn en zien wat zij vanuit hun expertise bij te dragen hebben.

Toelichting

Duurzame ontwikkeling (SD) is in de eerste plaats een “super-wicked problem” (Yearworth 2015; Cross & Congreve 2020): veelzijdig, dynamisch en complex. Wicked problems stellen ons voor een realiteit die weigert zich te conformeren aan de logica die ten grondslag ligt aan academische disciplines. Ten tweede is kunsteducatie gericht op ambiguïteit en gebruikt creatieve benaderingen om nieuwe manieren te vinden om met dergelijke problemen om te gaan (Heijnen & Bremmer 2021). Daarom werken we samen met ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten om een ​​nieuwe, universiteitsbrede benadering van Hoger Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling (HESD) te ontwerpen en te creëren. We gebruiken hierbij “het vermogen van de kunsten om contexten van complexiteit leesbaarder te maken, terreinen van actie die openstaan ​​voor zelden gehoorde stemmen” (Kuoni et al. 2020).

Ten derde worstelen universiteiten met de uitdagingen van de SDG's. Wanneer een of meer van de 17 SDG's in een universitaire opleiding voorkomen, is dat meestal door een nauwe samenhang met de inhoud van de opleiding. Het is geen verrassing om een cursus over diversiteit te vinden in een BA Ontwikkelingsstudies of een cursus 'Water, Gezondheid en Ontwikkeling' in een bachelor Biowetenschappen. De SDG’s zijn echter sterk met elkaar verweven: milieuproblemen (SDG 13) hebben vaak economische oorzaken (SDG 8) en sociale gevolgen (SDG 5 en 10), terwijl er onderwijs (SDG 4), sterke instellingen (SDG 16) en samenwerking nodig zijn (SDG 17) om ze op te lossen.

Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar
Gewenst resultaat 
Nieuwe onderwijsvormen, cursusdoelen en inzicht in onderwijsorganisatie-veranderingsprocessen.
Lopend

Deel dit: