Vacature/hulpvraag

Kunst- & Cultuurbemiddelaar in Amsterdam Noord.

Geplaatst op 12 mei 2023, 16:56 uur

Kunst & Cultuur als medicijn, de uitwerking van het arrangement Kunst & Cultuur van 
Welzijn op Recept.

Het geeft deelnemers een inspirerend steuntje in de rug!
Vaak komen mensen met lichte psychische klachten en psychosociale problemen bij de 
huisarts. Een pilletje of een specialist is dan niet de oplossing. Maar de welzijnscoach van 
Welzijn op Recept kan wel iets betekenen! In dit geval zorgen voor een verwijzing naar 
Kunst en Cultuur als medicijn. Samen met een beeldend kunstenaar, fotograaf, musicus of 
andere kunstvorm herontdekt iemand zichzelf via een inspirerend traject op maat. Dit werkt
zowel preventief als therapeutisch. Voor dit mooie arrangement zoeken wij een Kunst- en 
Cultuurbemiddelaar voor stadsdeel Noord.


We vragen Een professionele kunstenaar/ cultuurcoach/ vakdocent die:
 Als ZZP-er/ondernemer werkt 
 Verbonden is met stadsdeel Noord. Het stadsdeel kent, en goed op de hoogte is 
van/ingangen heeft naar het kunst en cultuuraanbod in het stadsdeel
 Affiniteit heeft met beoogde doelgroep van Welzijn op Recept, en het liefst ervaring in 
het motiveren van Amsterdammers die mogelijk eenzaam en sociaal geïsoleerd zijn, en 
daardoor moeilijker uit zichzelf in beweging komen om iets te ondernemen.
 Kan werken vanuit een open houding, met oog voor de talenten en de 
(on)mogelijkheden van de deelnemer.
 Een netwerker is.

Werkzaamheden
1. Zorgen voor een match
 Intake afnemen. 
 Passend aanbod (inhoudelijk en financieel) zoeken en bespreken met deelnemer. 
 Administratie en aanmelden cursus.
 Soms mee naar (eerste) afspraak
 Contact houden tijdens cursustraject (doen wat nodig is, bellen appen enz)
 Nabellen als het traject is afgelopen. Vervolg cursus/ activiteiten suggereren. 
 Terugkoppelen aan welzijnscoach. 

2. Netwerken
 Bijhouden wat er te doen is in de buurt op gebied van kunst & cultuur en nuttige 
contacten daarin onderhouden.
 Zorgen dat de welzijnscoach goed op de hoogte is van passend aanbod. 
 Contact onderhouden de welzijnscoach en kwartiermaker Kunst &Cultuur als medicijn. 

3. Administratie, rapportage en evaluatie
Elke 2 maanden evalueren met betrokken partijen en verantwoording afleggen aan de 
kwartiermaker. NB de eerste twee maanden wordt gebruikt als proefperiode, en om over en
weer te bespreken of de pilot naar wens verloopt.
Verslagleggen over stand van zaken, in overleg met het administratiekantoor.

 

Ingangsdatum
Offerte
Wij gaan uit van een inzet van maximaal 20 uur per maand, voor een looptijd tot 31 december 2023, met ingang van 1 juli.
Je kunt je offerte sturen naar: Arda Nederveen, ardanederveen@upcmail.nl
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de kwartiermaker Kunst & Cultuur als Medicijn Marike Soeterik, m.soeterik@gmail.com
Beloning
Maximale uurprijs is 50 euro (exclusief BTW).
Documenten
Deel dit: