Activiteit

Debatreeks: Morele vragen in de juridische beroepspraktijk

maandag 11 december 2023 , 16:00 - 17:30 uur
Illustration

#3 Morele Moed en tegenwicht

Sinds de toeslagenaffaire is iedereen bekend met de problemen die kunnen ontstaan bij het beoordelen van individuele gevallen binnen een groter juridisch systeem. Wanneer en hoe besluit je om de menselijke maat te gaan hanteren? Welke morele vragen roept dit op en hoe ga je daar mee om? Dit is het onderwerp van gesprek in een debatreeks georganiseerd door Arnt Mein, lector Legal Management in samenwerking met The Turn Club.

Arnt Mein doet met zijn lectoraat al geruime tijd onderzoek naar de beroepshouding van juristen. In die onderzoeken komt telkens weer naar voren dat (sociaal) juridische professionals zich moeten aanpassen aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden, waarin van hen een meer responsieve en oplossingsgerichte opstelling wordt verlangd. Maar met name de roep om maatwerk roept praktische en morele bezwaren op: geen tijd, teveel moeite, risico op willekeur of ongelijke behandeling.

Als volgende stap in zijn onderzoek wil Arnt verkennen hoe over die morele vragen het gesprek moet worden gevoerd. Daarvoor heeft hij – anders dan de gangbare onderzoeksmethoden - een beroep gedaan op kunstenaars en gedragsdeskundigen. Zij kijken immers op een andere manier naar de wereld. In samenwerking met The Turn Club organiseert hij 3 debatten over morele vragen in de juridische beroepspraktijk. 

Experts van buiten
Lex Bohlmeijer van De Correspondent interviewde zes professionals uit het sociaaljuridische domein over hun dagelijkste praktijk. In een reeks van drie debatten gaat Arnt Mein aan de hand van fragmenten uit deze interviews in gesprek met kunstenaars en andere ‘experts van buiten’ om op die manier met een frisse blik deze problematiek te benaderen. Hoe kunnen we een doorbraak realiseren?


Drie debatten, drie onderwerpen
Studenten, docenten en professionals zijn welkom om de debatten in het Amstelcampuscafé en het Badhuistheater (11 december) bij te wonen en mee te praten. Klik op de links voor meer informatie en om je aan te melden.

#1 De gemeentelijke bezwaarpraktijk, 29 juni, 16.00 – 17.30
In het eerste debat uit de reeks ging het over hoe gemeenten uitvoering geven aan de Participatiewet en bezwaarbehandeling in het fysiek en sociaal domein. Met: Marjolijn Zwakman, als kunstenaar/onderzoeker betrokken bij The Turn Club en bij het lectoraat Designing the Future aan de Fontys Academy for the Creative Economy en het lectoraat Change Management van de Haagse Hogeschool en Arnt Mein, Lector Legal Management, Hogeschool van Amsterdam

#2 De sociale zekerheidswetten, 10 juli, 16.00 – 17.30
In het tweede debat uit de reeks gaat het over de uitvoering van de sociale zekerheidswetten, met: Esmé Calis, kunstenaar bij Circus Andersom en The Turn Club, Reint Jan Renes, Lector Psychologie voor een Duurzame Stad, Hogeschool van Amsterdam, Maaike Kerkhof, Jurist Juridisch Kenniscentrum, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Alex Corra, Beleidsadviseur Ethiek en Recht, Sociale Verzekeringsbank en Arnt Mein, Lector Legal Management, Hogeschool van Amsterdam

#3 Morele Moed en tegenwicht, 11 december, 16.00 - 17.30
In deze derde lezing uit de reeks gaat het over het opbrengen van morele moed en het bieden van tegenwicht, met: Thomas Huttinga, schrijver en publicist, Sandra Palmen, strategisch adviseur ministerie van Financiën (onder voorbehoud aanwezig), Marjolein Zwakman, kunstenaar bij The Turn Club en als kunstenaar/onderzoeker betrokken bij het lectoraat Designing the Future aan de Fontys Academy for the Creative Economy en het lectoraat Change Management van de Haagse Hogeschool en Esmé Calis, kunstenaar bij The Turn Club en autonoom ontwerper bij Circus Andersom, en Arnt Mein, Lector Legal Management, Hogeschool van Amsterdam.

Aanmelden via: https://www.hva.nl/kmr/formulier/subsites/kc-mr/nl/2023/debatreeks-morele-vragen-in-juridische-beroepspraktijk.html?origin=oQZpgmFJRaCFjEH5eHDpsw

Locatie
Badhuistheater, Boerhaaveplein 28, 1091 AT, Amsterdam
Kosten
Gratis
Deel dit: