organisatie

Lokale Turn Club Den Haag

Netwerkorganisatie, Vereniging / club

 


Welke rol wil jij spelen in tijden van verandering?


Turn Club Den Haag verenigt mensen met een kunstenaars mindset. Ondernemers, kunstenaars en mede mogelijkmakers die voelen dat het tijd is voor de Turn. Urgente vraagstukken zoals bijvoorbeeld corona-angst, eenzaamheid of gebrekkig onderwijs vragen iets nieuws van ons. Zij zijn een appel om onze creatie- en daadkracht te brengen daar waar het echt nodig is.


 


TC Den Haag is er voor twee type vernieuwers:


- Mede mogelijk makers. Mensen binnen besturen en organisaties die te maken hebben met urgente vraagstukken.
- Creatieve professionals. Kunstenaars en creatieve ondernemers die gewend zijn om als  professional impact te leveren op de maatschappij.


 


De club als ondersteuning van lopende projecten en initiatieven


Binnen de TC faciliteren we verbinding tussen deze twee groepen. Er ontstaan nieuwe banden, samenwerkingen en inspiraties. De club is bedoeld als ondersteuning van lopende projecten. Geen extra project in jouw al volle agenda, maar een doelgericht organisme. Met als focus de juiste samenwerkingen en doorbraken te faciliteren.


 


Wat doet de TurnClub dan precies? Wat heb je aan de Turn Club?


TurnClub Den Haag is een verenigings plaats met (2)-wekelijkse ontmoetingen. Mede mogelijk makers vinden hier een hoge kwalitatieve professionals met daadkracht en intentie. Professionals vinden hier gelijkgestemden, hulp/steun en inspiratie.


 


Elementen Turn Club.


Waarop ligt binnen onze bijeenkomsten de nadruk?


 


* Samenwerken, netwerken, verbinden


Als Creatieve Professional vind je hier gelijkgestemden. Tussen mede mogelijkmakers en professional ontstaan samenwerkingen. Nieuwe verbindingen, nieuwe creatiekracht, de juiste atmosfeer. 


* Hulp en inspiratie omtrent ideeën en strategieën


Wat komen we tegen op weg naar het oplossen van urgente vraagstukken? Laten we dit samen ontdekken en ervaringen uitwisselen. Ook zaken zoals financiën en logistieke zaken zullen hierbij de aandacht krijgen.


* Accountability-partner voor manifestatie


TC Den Haag is bedoeld voor de professional met een serieuze intentie. Vind in de TurnClub een betrouwbare accountability-partner, om gefocust te blijven op deze droom. Zet mijlpalen onderweg, behaal deze en vier ze samen met ons!


 


Waar heb jij het meest behoefte aan om jouw rol in deze tijden van verandering te vervullen?Deel het met ons in een vrijblijvende kennismaking!

Deel dit:
Contactpersonen van Lokale Turn Club Den Haag
Personen verbonden aan Lokale Turn Club Den Haag