Dit project is afgerond
Project
Klaar

Turnlab Stil de Tijd 2020

Geplaatst op 29 mei 2020, 17:05 uur

Hoe versterken we de relatie tussen mensen met dementie en hun sociale omgeving?

Hoe maken we de schoonheid van ouder worden zichtbaar? Wat is de kracht van imperfectie in dit domein?

Toelichting

Wij gaan met aan de slag met creatieve en ondernemende makers (met uiteenlopende achtergronden), ontwerpers en kunstenaars met verbeeldingskracht, scherp waarnemingsvermogen en grenzeloze nieuwsgierigheid. Van april tot december 2020 ontwikkelen zij nieuwe ideeën, projecten en plannen waarin ouderen en mensen met dementie een actieve rol spelen. Zo maken zij niet alleen de complexiteit en tragiek, maar ook de rijkdom en schoonheid van dementie en deze levensfase toegankelijk.

Dementie heeft een grote impact op de relaties van mensen die ermee te maken krijgen. De relatie met jezelf en die met anderen komt op z’n kop te staan en lijdt niet zelden tot een sociaal isolement. Vaak wordt vergeten dat mensen met dementie, ondanks de ontwrichtingen die de ziekte met zich meebrengt, niets liever willen dan hun leven voortzetten samen met hun dierbaren.

Het zijn juist deze universele menselijke behoeften die door de ziekte en het heersende mensbeeld van dementie onder druk komen te staan. Zowel mensen met dementie als de mensen om hen heen worden door veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld het (deels) wegvallen van taal en bekende handelingspatronen, uitgedaagd om zich opnieuw tot elkaar te verhouden en andere vormen van contact maken te ontdekken om zo met elkaar hun veranderende leven opnieuw vorm te geven van wat ze daarin beiden belangrijk vinden.

Het TurnLab biedt een praktische methode waarin acht deelnemers aan acht nieuwe ideeën werken. Stap voor stap vertalen we een persoonlijke droom of een pril idee naar een tastbaar en aansprekend projectplan. Iedere deelnemer krijgt deskundige begeleiding bij de financiële en praktische onderbouwing, het ontwikkelen en presenteren van de ideeën.

Samen zoeken we met elkaar al in een vroeg stadium naar geschikte partners om het plan verder te ontwikkelen en uit te voeren en financieel advies kan daar dus ook een rol in spelen.

Ervaren matchmakers en trajectleider adviseren de deelnemers en zoeken nieuwe samenwerkingen, partnerschappen en dwarsverbanden met kunst, wetenschap, media, zorg en overheid.

Dit ontwikkelproces duurt drie maanden, kost ongeveer één dagdeel per week en wordt afgesloten met een eerste presentatie aan potentiële partnerorganisaties en een betrokken achterban. Daarna volgen drie maanden waarin de deelnemers een pilotproject uitvoeren samen met een instelling of organisatie en volgt een tweede presentatie aan het werkveld.

Illustration
 
Deel dit:
1 projectupdate

Merlijn Twaalfhoven


DINSDAG 10 NOV
presentatie!

Lees hier meer

 

0
Open de update in eigen pagina
1 reactie

bericht verwijderd