Project

Inloop Pauzekoor

Geplaatst op 18 januari 2022, 10:59 uur
Illustration

Pauzekoor: wekelijks een uurtje samen zingen, inclusief warming-up. Elke week een nieuw lied en herhaling van bekende liederen. De kern-zangers ondersteunen op enkele momenten in het jaar  'community singing' in de buurt (De Pijp).

Vraag: Hoe kan dit koor -na corona- levensvatbaar blijven, met adequate muzikale en organisatorische ondersteuning (o.a. streaming)?

Toelichting

Een inloop-koor voor iedereen die van zingen houdt, en daarbij niet alleen de bijdrage aan de eigen gezondheid en het plezier in de groep waardeert, maar ook de buurtcohesie wil bevorderen. Het koor levert een bijdrage aan sociaal plezierig leven in de stad, in Amsterdam De Pijp, door het faciliteren van ontmoeting tussen buurtbewoners van verschillende culturele achtergrond, door het kiezen van liederen uit de ‘liederenschat’ van diverse culturele tradities. Eerder volksmuziek dan popmuziek.

Doelgroep
Volwassenen
Gewenst resultaat 
Zingen tot onderdeel van het alledaagse leven maken, zowel persoonlijk als voor de sociale omgeving, zoals de buurt of de groep waarin je je beweegt.
Lopend
Documenten
Deel dit: